Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2017-03-07 12:42 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
När vi surfar på internet använder vi kunskap om fiberoptiska kablar. Det är kunskaper om ljusets egenskaper som har gjort det möjligt.

Innehåll

 

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska du
- utveckla dina kunskaper om ljus för att kunna beskriva och förklara ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.
- utveckla dina kunskaper att diskutera om hur optiska instrument har förändrat samhället
- öka kunskapen om om spektrum och hur vi ser olika färger
- utföra laborationer och lämna in dokumentation

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, laborationer, diskussioner och visa filmer. Du ska enskilt lämna in en laborationsrapport. Området avslutas med en slutuppgift.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:
- utföra och dokumentera undersökningar inom området
- använda och förklara begrepp inom området
- föra resonemang om dina kunskaper om ljus
- använda dina kunskaper om ljus för att beskriva hur olika upptäckter har förändrat världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ljus

Förmåga att genomföra undersökningar

Når ej målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Genomföra undersökningar och använda utrustning
Har inte visat förmågan att genomföra undersökningar och använda utrustning.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Har inte visat förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Dokumentera
Har inte visat att du kan skriva enkla dokumentationer
Skriver enkla dokumentationer
Skriver utvecklade dokumentationer
Skriver välutvecklade dokumentationer

Förmåga att använda begrepp

Når ej målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra resonemang där fysiken kopplas till företeelser i vardagsliv och samhälle
Har inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriva fysikaliska samband
Har inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Ditt sätt att använda de naturvetenskapliga begreppen är ej tillräckligt.
Du använder begrepp inom området på ett grundläggande sätt.
Ditt sätt att använda de naturvetenskapliga begreppen är goda.
Ditt sätt att använda de naturvetenskapliga begreppen är mycket goda.
Kunskaper
Har inte tillräckliga kunskaper
Har grundläggande kunskaper inom området
Har goda kunskaper inom området
Har mycket goda kunskaper inom området
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: