Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 5

Skapad 2017-03-07 12:57 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Centralt innehåll

Vad ska vi kunna?

Här kommer några exempel på vad du ska kunna:

Koordinatsystem

Sätta ut och olika punkter i ett koordinatsystem.

Namnge punkter i ett koordinatsystem.

Använda begrepp som origo, x-axel, y-axel, koordinater, punkt

 

 

Punktdiagram

Rita punktdiagram efter givna beskrivningar.

Avläsa punktdiagram, göra jämförelser och dra slutsatser.

 

Grafer

Tolka en graf som visar en händelser.

 

Proportionalitet

Räkna med proportionalitet vid t.ex kilopriser, saftblandningar eller fördelning i förhållande till insats.

Rita och tolka grafer som visar proportionalitet (linjära samband)

 

Matematiska ord/begrepp:

origo

graf

värdetabell

koordinater

koordinatsystem

diagram

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Problemlösning med EPA
 • Egen träning
 • par/gruppuppgifter

Bedömning

Följande delar ligger till grund för bedömning:

 • det du visar att du kan under lektionstid
 • muntlig gruppdiskussion med enskild bedömning
 • enskild hållplatskoll

Men kom ihåg att det är viktigt att fråga när du inte förstår så du kan få hjälp så att du förstår. Att du ställer frågor kan aldrig försämra ditt resultat. Tvärtom! Den som frågar lär sig oftast något nytt och kan sedan visa vad den kan.

"Fråga när du inte förstår, våga göra fel, lär av ditt fel, visa att du kan"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Samband och förändring, år 5 vt 2017

Matematiska begrepp

 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  C 6   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
E
C
A
Min förmåga att använda olika begrepp. (Exempel på begrepp inom området är: Koordinat, punkt, koordinatsystem, origo, x-axel, y-axel och proportionalitet)
Jag kan använda NÅGRA matematiska begrepp för att beskriva, jämföra eller förklara.
Jag kan använda DE FLESTA matematiska begreppen för att beskriva, förklara eller jämföra.
Jag kan använda ALLA de matematiska begreppen för att beskriva, förklara eller jämföra.

Matematiska resonemang

 • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
 • Ma  C 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  C 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 • Ma  A 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
E
C
A
Min förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
Jag kan ställa någon fråga eller ge någon kommentar vid redovisningar, samtal eller diskussioner som TILL VISS DEL för resonemanget framåt.
Jag kommer med egna idéer och förklaringar vid redovisningar, samtal eller diskussioner som FÖR resonemanget framåt.
Jag kommer med egna och tar del av andras idéer och förklaringar vid redovisningar, samtal eller diskussioner. Jag UTVECKLAR och FÖRDJUPAR mitt och andras resonemang.

Matematiska uttrycksformer

 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  C 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
 • Ma  A 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
E
C
A
Min förmåga att använda tabeller, punktdiagram och grafer för att redogöra för beräkningar och slutsatser.
Jag kan TILL VISS DEL använda och ge förklaringar till ENKLA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar jag genom att...
Jag kan OFTAST använda och ge förklaringar till OLIKA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar jag genom att...
Jag KAN MED SÄKERHET använda och ge förklaringar till OLIKA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar jag genom att ...
...kunna sätta ut NÅGRA koordinater i ett koordinatsystem.
...kunna sätta ut DE FLESTA koordinaterna i ett koordinatsystem.
... MED SÄKERHET kan sätta ut koordinater i hela koordinatsystemet.
...kunna avläsa NÅGRA koordinater i ett koodinatsystem
...kunna avläsa DE FLESTA koordinaterna i ett koodinatsystem.
... du MED SÄKERHET kan avläsa koordinater i hela koordinatsystemet.
...kunna rita punktdiagram, linjediagram, koordinatsystem och tabeller.
...kunna rita punktdiagram, linjediagram, koordinatssytem och tabeller med stor noggrannhet.
...jag kan dra NÅGON slutsats genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...jag kan dra FLERA slutsatser genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...jag kan i OLIKA TYPER av diagram och tabeller dra FLERA slutsatser genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...jag kan jämföra olika tabeller och diagram för att VÄLJA UT NÅGOT samband som är proportionellt.
...jag kan jämföra olika tabeller och diagram för att VÄLJA UT NÅGRA samband som är proportionella.
...jag kan jämföra olika tabeller och diagram för att välja ut de samband som är proportionella och FÖRKLARA VARFÖR de är de.
...jag kan räkna på NÅGOT enkelt proportionellt samband i vardagen som t.ex. att blanda saft.
...jag kan räkna på FLERA olika sorters proportionella samband i vardagen som t.ex. att blanda saft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: