Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Din framtid/Tu futuro

Skapad 2017-03-07 13:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Hablar sobre tu futuro!
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Den muntliga förmågan/åk 9

Innehåll

Under några veckor fick du jobba med den muntliga förmågan. Du jobbade med att prata om din framtid. Planeringen är uppdelad under C/A kriterier! Planeringen med alla detaljer hittar du på Drive!

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska i 8:an & 9:an

F
E
C
A
Begriplighet
Jag försöker göra mig förstådd, dock inte alltid helt begripligt för en spansktalande.
Jag försöker göra mig förstådd och är tydlig, på ett sådant sätt att en spansktalande förstår utan större problem.
Jag har inga problem att göra mig förstådd på spanska.
Jag använder grammatik, ordförråd och intonation så att det jag förmedlar förstärks med hjälp av nyanser såsom skämt, uttryck och ironi.
Innehåll
Jag uttrycker mig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Jag uttrycker mig enkelt och kortfattat med sammanhang om något jag känner till. Jag försöker uttrycka en åsikt.
Jag uttrycker mig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Jag uttrycker mina åsikter och försöker motivera.
Jag uttrycker mig utförligt, tar upp helheter och detaljer. Jag uttrycker och motiverar mina åsikter.
Ordval och Strategi
Jag väljer enkla ord utan variation. Gör mig inte alltid förstådd.
Jag väljer enkla ord och försöker variera mig.
Jag försöker att variera mig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord. Om jag saknar ett ord försöker jag uttrycka detta på något annat sätt, ex. ett annat ord eller förklara.
Jag har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket. Jag använder olika strategier för att lösa språkliga problem.
Uttal och Intonation
Jag uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten.
Jag gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Min intonation ligger långt ifrån spanskan (t.ex. låter svenskt eller entonigt)
Jag gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Min intonation påverkas till viss del av svenskan.
Jag har ett korrekt uttal. Min intonation närmar sig målspråkets.
Flyt
Jag letar konstant efter ord och gör långa pauser.
Jag tvekar vid flera tillfällen.
Jag tvekar vid enstaka tillfällen. Jag har förmåga att korrigera mig själv.
Jag har inga problem att uttrycka mig. Jag har bra flyt med naturliga pauser.
Framförande
Jag läser innantill och stakar mig.
Jag försöker ha ögonkontakt med de som lyssnar. Jag läser mycket innantill ur mitt manus.
Jag har ögonkontakt med de som lyssnar. Jag tar ibland hjälp av mitt manus.
Jag har ögonkontakt med de som lyssnar. Jag behöver sällan mina stödord.
Grammatik
Jag använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Jag använder en enkel grammatik. Visar vilja att använda nyförvärvade grammatiska kunskaper.
Jag använder grammatik anpassad för årskursen. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Jag visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Gör få fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: