Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva!

Skapad 2017-03-07 13:40 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
En text behöver inte vara en berättelse, det finns många olika sorters texter. Allt från den lilla handlarlistan, sms till kompisar, till en lång faktatext om utrotningshotade djur. I detta arbetsområde kommer du att få träna dig på att skriva olika typer av texter. Hur gör du för att få läsaren intresserad? Hur börjar och slutar du en text? Vilka skrivregler ska man följa för att det ska vara enkelt att läsa texten och vilken grammatik behöver vi ha koll på?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Centralt innehåll

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ord böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

• Berättande texter och sakprosatexter.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du …

• förstå vad syftet med olika texttyper är 

• lära dig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delarna kommer

• lära dig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem

• på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp

Undervisning

• Vi arbetar med en texttyp i taget.

• Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär oss känna igen texttypens

innehåll, syfte och struktur.

• Vi arbetar med grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord

• Du planerar och skriver på egen hand olika texter

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

• skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet

• använda strukturen för den aktuella texttypen

• använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

Det visar du genom att skriva dina egna texter där du visar att du kan använda dig av ovanstående.

Matriser

Sv SvA
Skriva

Skriva

  • Lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva olika typer av texter
Helhetsbedömning
  • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
  • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Stavning
  • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
  • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
  • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
tempus (dåtid/nutid/framtid
  • Sv  E 6
Tempus används oftast rätt när en vuxen hjälper till.
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Bearbetning av text
Ta emot respons och förbättra sin egen text.
  • Sv  E 6
Jag kan med hjälp av en vuxen bearbeta min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta några saker i min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta flera saker i min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Jag kan självständigt bearbeta min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: