Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rebecca uroxen

Skapad 2017-03-07 13:51 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För att få en övergripande bild av förskolans gemensamma arbete skriver ni en gemensam text utifrån hur ni arbetar med de tre delarna i läroplanen Lpfö98/16, barns inflytande, normer & värden samt utveckling och lärande. Förskolechefens vision om förskolans arbete kopplat till läroplanen, pedagogerna och barnen.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

 

1. Välj läroplansmål (

2. Planerade insatser = aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. 

skapa flaggor kopplade till barn och personal på avd

 

temadagar för varje land och kultur, tex matlagning, sång, dans, lära sig olika ord osv

3. Förväntade effekter (syfte, målkriterier och kännetecken)

förstå att vi kan komma från olika länder

vem kommer från vilket land och vilken kultur

förstå vilken kultur man har och vilka kulturer det finns bland oss på avd.  "Jag känner mig stolt över min kultur" 

lära sig hälsningsfraser "jag kan säga hej på spanska" 

4. Metodval.

 Observervationer vid hämtning och lämning, hur säger vårdnadshavare hej och hej då

fråga föräldrar hur man säger tex. Mjölk på deras språk och senare observera under måltiden och disskutera orden.

 

 

 

 Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: