Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte safari 1B

Skapad 2017-03-07 14:07 i Haverdals byskola Halmstad
Detta ska vi lära oss under våren i matte.
Grundskola 1 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Innehåll

Kapitel 6 Tal

 • Om talen 10-20
 • om tiotal och ental
 • talraden 0-20
 • om talet för och efter
 • att jämföra och storleksordna tal

Kapitel 7 addition

 • att man byta plats på talen i addition
 • att räkna addition mellan 10-20
 • att ta hjälp av entalen när du räknar addition
 • tal som tillsammans är 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19
 • vilka tal som tillsammans är 20
 • mer om att lösa textuppgifter med addition

Kapitel 8 subtraktion

 • att räkna subtraktion mellan 10-20
 • att ta hjälp entalen när du räknar subtraktion
 • minska från talen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 och 20
 • att lösa textuppgifter med subtraktion

Kapitel 9 addition och subtraktion

 • att skilja addition och subtraktion
 • hur du använder addition eller subtraktion när du handlar
 • att välja addition eller subtraktion när du löser textuppgifter

Kapitel 10 upp till 100

 • att räkna 10 i taget till 100
 • att räkna addition med tiotal
 • att räkna subtraktion med tiotal
 • vilka tiotal som tillsammans är 100

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris Matte Safari 1B

Kapitel 6 Tal
Jag vet hur man räknar med talen 10-20
Jag har kunskaper om ental och tiotal
Jag är säker på talraden från 0-20
Kapitel 7 Plus
Jag vet att man kan byta plats på talen i plus
Jag kan räkna med plus mellan 10-20.
Jag kan ta hjälp av entalen när jag räknar med plus.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 20.
Jag kan läsa och lösa textuppgifter inom talområden 0-20.
Kapitel 8 Minus
Jag kan räkna med minus mellan 10 och 20.
Jag kan ta hjälp av entalen när jag räknar med minus.
Jag kan läsa och lösa textuppgifter med minus inom talområdet 0-20.
Kapitel 9 Plus och Minus
Jag kan skilja mellan plus och minus inom talområdet 0-20.
Jag vet hur man använder plus och minus när jag handlar.
Jag vet vilket räknesätt jag ska använda när jag löser textuppgifter.
Kapitel 10 Upp till 100
Jag kan talen från 0-100.
Jag kan räkna med 10 i taget.
Jag kan räkna plus med tiotal.
Jag vet vilka tiotal som tillsammans är 100.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: