Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9 v 13-17, vt 17, Nationella prov och bokläsning

Skapad 2017-03-07 15:18 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi övar inför de nationella proven samt läser skönlitteratur på engelska.
Grundskola 9 Engelska
Under de här veckorna kommer vi att öva på olika nationella prov med syfte att förbereda er inför de kommande nationella proven i engelska. Ni kommer även att läsa en skönlitterär bok alternativt texter på engelska och göra skrivuppgifter kopplade till det lästa.

Innehåll

Planering / Innehåll

Vecka 13
Läsförståelse: ”Native languages” och "A Multicultural City" 
Hörförståelse: ”What’s it all about?” (12 min)
Bokarbete/läsa texter/mindre skrivuppgift

Vecka 14
Läsförståelse: ”Odd news” och ordförståelse "Small talk"
Hörförståelse: ”Environmental news” (16 min)
Bokarbete/läsa texter/mindre skrivuppgift

Vecka 15
Läsförståelse: ”Young and free” 
Hörförståelse: ”Think twice” (32 min)
Bokarbete/läsa texter/mindre skrivuppgift

Vecka 16
Skrivuppgift "Letter to connect" och kamratrespons utifrån bedömningsanvisningar
Bokarbete/läsa texter/mindre skrivuppgift

Extra läsförståelse "Welcome to Wales"

Vecka 17
Nationella prov i engelska 

Bedömning

Bedömning av NP-uppgifterna:
Vissa tillfällen kommer att vara övningstillfällen. Då har man möjlighet att ställa frågor samt hjälpa varandra. Andra uppgifter kommer att vara bedömningstillfällen och underlag för betygssättning, dvs:
- En hörförståelse
- En läsförståelse
- En skrivuppgift

Bedömning av bokarbetet:
- Din muntliga förmåga vid bokdiskussionerna.
- Dina uppgifter till boken. 

Del B Läs- och hörförståelse


Uppgift till läsförståelse: Läsa olika texter och sedan svara på frågor tillhörande texterna genom att formulera kortare eller längre svar, eller genom att välja bland olika svarsalternativ. En del av testet innehöll luckor att fylla i korrekt ord i. 

Uppgift till hörförståelse: Lyssna till olika inlästa tester och sedan besvara frågor av olika karaktär, liknande frågorna i läsförståelsen. 

Fokusområden: 
Förmåga att:
- läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
- förstå talad engelska i olika sammanhang och situationer. 

Bedömningskriterier:
Generella principer: Elevsvaret måste bedömas vara begripligt och inte leda till missförtånd för en engelskspråklig person. Språkliga fel som enbars stör, men inte påverkar förståelsen, ska inte hindra att svaret accepteras. Fel som förstör kommunikatonen godtas inte. Om en elev, förutom det riktiga svaret, även lägger till felaktiga garderingar kan eleven inte få poäng.  

 

Del C Uppsats

Uppgift: Välj mellan två uppsatsämnen för att sedan skriva en text. Till varje ämne fanns en tydlig ämnesbeskrivning som ska följas. 

Fokusområden:
Förmåga att
- använda sin engelska för att kommunicera i skrift.
- uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara smat för att motivera sina åsikter. 

Bedömningskriterier:

Innehåll
- Texten ger uttryck för en vilja att använda språket för att förmedla ett innehåll 

- Texten är sammanhängande och strukturerad 

- Innehållet är fylligt eller magert/torftigt 

- Ämnet är utförligt behandlat – du fokuserar på ämnet / du behandlar ämnet ytligt behandlar 

- Texten är personlig, informativ och engagerad/engagerande 

- Texten är anpassad till mottagaren/syftet
Språk

- Begriplighet – förmåga att uttrycka ett budskap klart och tydligt 

- Ledighet, variation och säkerhet – flyt

- Strategier att ta sig runt språkliga problem

- Vokabulär och idiomatik (omfång, variation) 

- Meningsbyggnad – förmåga att binda samman satser och meningar

- Korrekthet (vokabulär, idiomatik, grammatik och stavning)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: