Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik - räkna med bråk

Skapad 2017-03-07 15:40 i Nyhammars skola Ludvika
Favorit matematik 4A - Negativa tal, tabeller & diagram, bilda uttryck och lösa ekvationer
Grundskola 4 Matematik
I detta avsnitt kommer du att få räkna med bråk på olika sätt. Du kommer att jämföra bråkens olika storlek, sätta ut dem på tallinje samt öva på att addera och subtrahera bråk och tal i blandad form med samma nämnare.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 • Att skriva och läsa tal i bråkform
 • Att känna igen lika stora bråk med olika nämnare när bråktalet är mindre än eller lika med 1
 • Att skriva tal i blandad form på tallinje och göra storleksjämförelser
 • Att räkna ut en del av ett heltal
 • Att kunna ta ut delar av positiva heltal, där täljaren är större än ett
 • Att öva på att addera och subtrahera bråk och tal i blandad form med samma nämnare

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att lära dig detta genom;

 • Arbeta i din matematikbok
 • Vara aktiv och ställa frågor under gemensamma genomgångar
 • Att arbeta i par och i grupp

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur aktiv du är på gemensamma genomgångar
 • Hur du arbetar i din matematikbok
 • Hur du arbetar i par och i grupp
 • Hur du använder dig av strategier och metoder som passar uppgiften du ska lösa
 • Hur du använder dig av alternativa lösningar

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att arbeta aktivt på lektionerna
 • Göra dina uppgifter och eventuella läxor
 • Genom samtal om matematik
 • Genom ett summativt test i slutet av kapitlet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: