Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 6 Gamma

Skapad 2017-03-07 16:04 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 6 Matematik
Ordet geometri kommer av de grekiska orden geo (jord) och metria (mäta). Geometri är en gren av matematiken. Den beskriver olika slags figurer som till exempel cirklar och kvadrater. Detta är praktiskt användbart, eftersom många föremål omkring oss kan beskrivas som geometriska figurer. Straffområdet framför fotbollsmålet är till exempel en rektangel, medan själva bollen liknar en figur som kallas klot eller sfär. En lantmätare eller ingenjör måste vara bra på geometri. Men också mer invecklade föremål kan beskrivas geometriskt. Det finns matematiker som bara sysslar med särskilt knepiga former av geometri.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med geometri. Vad kännetecknar en parallellogram? Vilka siffror är symmetriska? Hur räknar man ut arean av en romb? Hur räknar man ut volymen av ett rätblock?

Konkreta mål:

När du arbetat med det här kapitlet får du lära dig:

 • identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt
 • känna igen, mäta och rita vinklar
 • om egenskaper, konstruktion och resonemang i symmetri
 • tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer
 • använda lämpliga prefix vid längdangivelser
 • metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner
 • beräkna volymen av rätblock
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt
 • känna igen, mäta och rita vinklar
 • känna till egenskaper, konstruktion och resonemang i symmetri
 • tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer
 • använda lämpliga prefix vid längdangivelser
 • beräkna omkrets och area av vanliga polygoner
 • beräkna volymen av rätblock
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar/resonemang
 • arbeta med uppgifter enskilt och i par/grupp
 • träna begrepp genom att förklara och motivera

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: