👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-03-07 18:01 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Historia Svenska
Kanske har du hört talas om den mörka medeltiden. Men var den egentligen så mörk? Hur var det att leva på den här tiden? Vilka yrken fanns? Hur var livet i staden och hur var det på landet? Hur var det att vara barn på medeltiden? Vad var pesten? Hur gick det till när Sverige blev Sverige? Du kommer att läsa om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott, städer och byar och får lära dig mer om livet för den vanliga människan på medeltiden genom skapande, studiebesök och undervisning i klassrummet.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få ökad kunskap om den tidsepok som kallas Medeltiden. I arbetsområdet finns några mål för svenska med eftersom språket bär kunskapen.                                  

Mål

Genom undervisningen i ämnet historia ska du som elev sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:
- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

 

Centralt innehåll

Vi kommer att läsa om tidsepoken Medeltiden som sträcker sig från ca 1050-1520. Vi kommer att läsa om hur Sverige bildas som rike, digerdöden, Kalmarunionen samt hur det medeltida Sverige såg ut. 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • lärarledda genomgångar och klassdiskussioner.

 • besöka Kulturen och Glimmingehus.

 • du skapar din egen medeltida avatar som får ett namn, yrke och tillhörighet som på medeltiden.

 • läsa om epoken och arbeta med Medeltidshäftet.

 • läsa skönlitteratur om medeltiden.

 • se film.

 • arbeta med Bayeuxtapeten och bygga ett medeltida samhälle.

 • skriva en egen fördjupande text på dator/i-pad om t ex pesten, riddare, kyrkan eller någon historisk person. 

 

Bedömning

 Bedömningen sker utifrån din muntliga, skapande och skriftliga produktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt
Att se samband och kunna jämföra
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder. Eleven kan beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder och visa på spår av historien i vår tid och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna. I resonemangen använder eleven historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: ”På medeltiden fanns det grisar inomhus, det liknar inte hur vi har det idag därför att idag behöver vi inte ha husdjur för att få värme och mat.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder. Eleven kan beskriva relativt komplexa samband mellan olika tidsperioder och visa på spår av historien i vår tid och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. I resonemangen använder eleven historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: ”På medeltiden hade man självhushållning. Det betyder att man var tvungen att ha djur hemma för att få mat. Djuren hade man också inomhus för att få värme, det behöver vi inte idag.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder. Eleven kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder och visa på spår av historien i vår tid och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. I resonemangen använder eleven historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Exempel: ”På medeltiden fanns det grisar inomhus, det liknar inte hur vi har det idag därför att idag är vi inte beroende av att ha husdjur för att få värme och mat. Idag får vi t ex värme från elektricitet och olja. Nu behöver vi inte längre vara självhushållande därför att de som producerar mat gör det till många och säljer. Vi arbetar för pengar och kan köpa vår mat.