Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap- Individer och gemenskap

Skapad 2017-03-07 18:23 i Enångers skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här området kommer du att få lära dig om hur olika familjer kan se ut och hur familjen är en del av samhället. Vi kommer också att lära oss om varför det är viktigt att gå i skolan och hur skolan fungerar. Du kommer att få lära dig om vad som väntar senare under skolåren och vilka olika yrkesval man kan välja mellan. Vi kommer också in på vad de mänskliga rättigheterna innebär och med lite ytterligare fokus på barnens rättigheter. Vi kommer att prata om jämlikhet och genus. Vi kommer även in på områden som fördomar, mobbning och rasism och hur vi kan arbeta för att förhindra att sådant uppstår.

Innehåll

Familjen

I följande område diskuterar vi hur en familj kan se ut och om vilka rättigheter och ansvar man har som barn.

Ex. på begrepp som du kommer att få lära dig mer om är:

sambo, gifta, fosterbarn, skilsmässa, adoption, lika värde, BRIS och arbetsuppgifter i hemmen.

Skola

I det här område får du lära dig om varför man går i skolan. Hur länge man går i skolan och vilka som bestämmer vad man ska lära sig i skolan. 

Vi kommer in på områden som betyg, skolval inför framtiden, vad man kan göra om man inte mår bra i skolan och fortsatta studier.

Rätten att vara sig själv

I det här området diskuterar vi vikten av att ha rätten att vara sig själv och inte som alla andra.

Vi kommer in på begrepp som genus, jämlikhet, mobbning, grupptryck, mänskliga rättigheter, FN, fördomar och rasism.

Kopplingar till läroplanen

Centrala innehållet

  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

 

  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

 

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Hur kommer ni att arbeta?

Stor del av undervisningen kommer att ske genom diskussioner och arbete med olika värderingsövningar.

Ni kommer även att se olika filmer som berör området.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: