Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2017-03-07 19:16 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Ett av de blodigaste kapitlen i vår historia.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera orsakerna bakom andra världskriget, viktiga personer och händelser under kriget, samt vad kriget ledde till. Andra världskriget är ett av de blodigaste kapitlen i vår historia. Det ligger också nära oss i tid vilket gör det ännu känslosammare att studera. Under momentet kommer vi att se på bilder och få höra berättelser som kan vara mycket obehagliga, men det är bilder och berättelser som vi behöver studera och bekanta oss med.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna samtala kring orsakerna bakom kriget.

Eleverna ska kunna reflektera kring de värderingar som var vanliga innan kriget.

Eleverna ska kunna beskriva de mest kända ledarna under kriget.

Eleverna ska kunna återge huvudlinjer och viktiga händelser i kriget.

Eleverna ska kunna värdera olika avgörande beslut tagna av olika länder i kriget.

Eleverna ska kunna diskutera kring hur andra världskriget används idag i olika syften.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att sammanfattande återberätta innehållet i en populärt skriven artikel om andra världskriget.

Bärande begrepp

Nazism

Kommunism

Diktatur

Demokrati

Axelmakterna

De allierade

Neutral

Krigsbrott

Folkmord

Förintelsen

Antisemitism

Invasion

Ockupation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Andra världskriget

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna samtala kring orsakerna bakom kriget.
Eleverna ska kunna reflektera kring de värderingar som var vanliga innan kriget.
Eleverna ska kunna beskriva de mest kända ledarna under kriget.
Eleverna ska kunna återge huvudlinjer och viktiga händelser i kriget.
Eleverna ska kunna värdera olika avgörande beslut tagna av olika länder i kriget.
Eleverna ska kunna diskutera kring hur andra världskriget används idag i olika syften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: