Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Världen och kartan

Skapad 2017-03-07 19:51 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vad är en karta? Känner du till väderstrecken? Vet du vad världsdelarna och haven heter? Vad heter de största länderna? Hur har barn det i olika delar av världen? Detta är några av sakerna du kommer att få lära dig mer om när vi upptäcker världen.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

 • Kunna namnen på våra världsdelar och världshav.
 • Kunna peka ut Sverige och andra länder som är viktiga för dig på en karta.
 • Kunna läsa och skriva faktatexter.
 • Kunna använda en karta.
 • Kunna delta i diskussioner om nyheter i världen.
 • Kunna viktiga begrepp.
 • Förstå varför människor bor där de bor och varför vissa flyttar inom ett land eller mellan länder.

Arbetssätt

Vi kommer att börja med att göra mentala kartor för att se vilken bild vi har av världen, Vi studerar kartor tillsammans och lär oss världsdelarnas och havens placering. Under samtal kring GOTD, Lilla aktuellt och i andra diskussioner använder vi kartor som stöd. Vi läser ”Pojken och Tigern” som högläsningsbok och följer deras resa genom Sverige på en karta. Vi kommer att lära oss hur en använder en kartbok samt studera jordgloben och Google Earth.

Sedan väljer alla ett fördjupningsområde som ni arbetar med i par.  Ert arbete kommer att redovisas för klassen.

Vi avslutar temat med att göra en ny mental karta och se vad vi har lärt oss under temats gång.

 

Viktiga begrepp:

 • kontinent
 • gräns
 • hav
 • land
 • jordglob
 • karta
 • geografi
 • omvärld

Bedömning

Du visar att du kan genom att du:

 

deltar aktivt under lektionerna.

känner till hur en söker i en kartbok                                                                     

förstår de olika väderstrecken

känner till världsdelarna och världshaven

kan peka ut Sverige och andra länder som är viktiga för dig på en karta.

kan viktiga begrepp för temat

redovisar ditt arbete muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: