Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Judendom och Kristendom

Skapad 2017-03-07 23:10 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad skiljer egentligen judendom och kristendom åt? Vilka tycker vad och varför? Vad är Nya testamentet och varför är det så viktigt för några människor medan andra inte alls tror på det? Vi kommer att lära oss om viktiga regler och ritualer för judar och kristna samt titta på likheter och skillnader mellan religionerna.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

Vad innebär det att vara jude? Vi kommer att läsa om viktiga levnadsregler och ritualer inom judendomen och se hur dessa har uppkommit. Hur går en judisk gudstjänst till och vilka högtider firar de?

Judarnas helig skrift är det Gamla testamentet (Tanakh) men för de kristna kompletteras denna del med det Nya testamentet (Bibeln). Vad är skillnaden mellan dessa två texter och varför är den andra delen så viktig för de kristna?

Vilka regler finns det för kristna och hur har kristendomen påverkat Sverige under de senaste 1000 åren? Vilka kristna traditioner finns det och vad är ett kyrkoår?

Vad innebär det är göra gott (etik och moral)?

 

Så här ska vi jobba:

Lärarledda genomgångar med diskussioner om likheter och skillnader.

Instuderingsfrågor med fokus på likheter och skillnader mellan judendom och kristendom (som vi gör tillsammans i skolan).

Filmer där du får träffa personer som är anhängare av dessa religioner

Påskvandring som arrangeras av Vaxholms kyrka.

Besök i Vaxholms kyrka.

Diskussioner och arbete kring "etiska dilemman".

Pjäser om Gamla testamentet.

 

Så här ska du få visa vad du kan:

Muntliga diskussioner där du bland annat kan ta ställning och motivera ditt ställningstagande i olika frågor.

Grupparbeten med avslutande pjäs.

Skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion - Judendom och Kristendom

Ritualer och levnadsregler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ritualer och levnadsregler
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler inom judendom och kristendom. Det visar du genom att nämna någon likhet och skillnad mellan religionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler inom judendom och kristendom. Det visar du genom att nämna några likheter och skillnader mellan religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler inom judendom och kristendom. Det visar du genom att nämna flera likheter och skillnader mellan religionerna.

Kristendomens betydelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kristendom
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra någon jämförelse mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra några jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra flera och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Etik och moral

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Moraliska frågor och etiska begrepp
Du kan föra något resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. Du gör då reflektioner som hör till ämnet på ett ganska bra sätt och använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan föra några resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. Du gör då reflektioner som i hör till ämnet på ett bra sätt och använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan föra flera resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. Du gör då reflektioner som i hör till ämnet på ett mycket bra sätt och använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: