👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras av känt konstverk åk 8 VT18

Skapad 2017-03-08 08:34 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleven ska i denna uppgift välja ett valfritt konstverk som de gör en parafras på. Detta gör de i valfri teknik och med valfritt material. Sedan ska eleverna göra en analys av konstverket. De ska även förklara och beskriva varför de valde det konstverket de gjorde, hur de utformade parafrasen och varför. Detta ska sedan redovisas inför klassen.
Grundskola 8 Bild
Eleven ska i denna uppgift välja ett känt konstverk som de gör en parafras på. Detta gör de i valfri teknik och med valfritt material. Sedan ska eleverna göra en analys av konstverket. De ska även förklara och beskriva varför de valde det konstverket de gjorde, hur de utformade parafrasen och varför.

Innehåll

Syfte

Denna uppgift syftar till att eleven ska välja ett känt konstverk som det gör en egen tolkning på men man ska fortfarande känna igen ursprungskonstverket. Under tiden ska eleverna skapa sig en uppfattning vad konstverket föreställer och göra en analys av vad dess betydelse och budskap är. De ska dels tränas i att diskutera kring bilder i detta fall konstverk.

 

Bedömning

Jag bedömer hur väl man kan känna igen konstverket i parafrasen, men även de tankar och idéer man har till bakgrund för sin parafras.

Jag bedömer även hur eleverna kan tänka och resonera kring olika bilders budskap och betydelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Matris "Analys av känt konstverk och Parafras" åk 8 VT 2018

BildMatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildframställning
Eleven kan framställa en parafras utifrån ett känt konstverk med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet i bilden framgår.
Eleven kan framställa en parafras utifrån ett känt konstverk med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet i bilden framgår.
Eleven kan framställa en parafras utifrån ett känt konstverk med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet i bilden framgår.
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Beskriva
Eleven beskriver konstverket och parafrasens uttryck och innehåll på ett enkelt sätt.
Eleven beskriver konstverket och parafrasens uttryck och innehåll på ett utvecklat sätt.
Eleven beskriver konstverket och parafrasens uttryck och innehåll på ett välutvecklat sätt.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildarbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända historiska konstverk.
Eleven kan i det bildarbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända historiska konstverk.
Eleven kan i det bildarbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända historiska konstverk.