Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min kropp och mina sinnen

Skapad 2017-03-08 09:23 i Lunnaskolan Härryda
Temat handlar om Kroppen och Kroppsdelarna och syftar till att öka elevers kunskaper om sin kropp och vad olika kroppsdelar heter.
Grundsärskola 1 – 6 Estetisk verksamhet Motorik Vardagsaktiviteter Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vi arbetar med temat " min kropp" och för att vi ska få lära oss om våra kroppsdelar. Vi ska också lära oss ord och tecken, som vi kan använda för att prata om våra kroppar. vi ska också lära oss om våra sinnen.

Innehåll

Målet för temat Min kropp och mina sinnen.

Vi arbetar med "Temat kroppen" för att du ska få lära dig om dina kroppsdelar.

Det är bra för dig att lära dig vilka ord och tecken, du kan använda när du pratar om din kropp och vill berätta om den för någon annan. Till exempel om du har ont någonstans.

Vi ska också göra experiment och lekar med våra sinnen.

Aktiviteter utifrån det centralt innehåll

Vi arbetar ämnesövergripande med våra 5 ämnesområden, Estetisk verksamhet Kommunikation, Motorik, Vardagsaktivitet och Verklighetsuppfattning

   

Du ska få lära dig om dina olika kroppsdelar utifrån vad du redan kan      

 • vad de olika kroppsdelarna sitter
 • vad de olika kroppsdelarna heter
 • vad våra sinnen heter
 • testa att lyssna, känna, smaka, titta och lukta.

 

När vi lär oss om kroppen och kroppsdelarna ska vi...

läsa och titta i böcker om kroppen
titta på filmer om kroppen på SLI.se
sjunga och göra rörelselekar
rita av oss själva, hela kroppen och självporträtt.

Göra "Boken om mig själv". 

När vi  göra hörsellekar

* lukta på olika lukter, från t e x kryddor och frukter.

* känna och para ihop olika material t e x våra känselkuddar

 

 

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation kommer att ske genom foton med Ipad som klistras in i elevens foto-0ch dokumentationsbok.

Vi kommer också att tillsammans med eleven markera olika kroppsdelar på den stora kroppsteckningen.

Vi kommer att tillverka "Boken om mig själv" tillsammans med eleven genom att mål, teckna och ta bilder.

Vi tränar ord och tecken och testar om eleven känner igen kan benämna eller klistra upp ord på rätt kroppsdel.

Vi tränar tillsammans med eleverna olika rörelsesånger t e x "Huvud axlar knä och tå" och

"Jag har två ögon..."för att se om de hittar sina kroppsdelar.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
Tema MIN KROPP OCH KROPPSDELAR

Grundläggande kunskaper: När vi pratar om kroppen kan du ....
Du deltar aktivt genom att rita av kompisens kropp på stort papper. Du deltar aktivt genom att tillsammans med vuxen peka på rätt kroppsdel. Du deltar också aktivt genom att tillverka "Boken om mig själv" tillsammans med en vuxen.
Peka på några kroppsdelar när vi nämner en kroppsdel peka på några av dina olika kroppsdelar
Du är med när vi pratar om kroppsdelarna Du är aktiv och försöker benämna olika kroppsdelar
Visa att du känner igen det vi pratar om kroppen. Du känner igen att vi pratar om ögon, öron mm

Fördjupande kunskaper: När vi pratar om kroppen kan du...
Du deltar aktivt genom att rita av kompisens kropp på stort papper. Du deltar aktivt genom att tillsammans med vuxen peka på rätt kroppsdel. Du deltar också aktivt genom att tillverka "Boken om mig själv" tillsammans med en vuxen.
själv berätta med ev. stöd av tecken vad några av dina kroppsdelar heter t e x ögon, öron mm
själv prata och teckna och använda flera ord som har med kroppen och kroppsdelarna att göra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: