Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur

Skapad 2017-03-08 11:13 i Jonsereds skola Partille
Planering för läsning av skönlitteratur. Till planeringen finns även ett par uppgifter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
När vi arbetar med att läsa skönlitteratur kan du lära dig en rad saker. Du kan lära dig att förstå andra människor, andra delar av världen och andra tider. Vad du läser jämför du också ofta med dig själv. Men ofta står de där sakerna inte direkt i texten. Du måste leta på andra ställen. Hur gör man då?

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med detta för att träna förmågan att på olika sätt läsa skönlitteratur

 

I detta arbetsområde kommer du att träna 

 • Att läsa på och mellan raderna för att komma nära huvudkaraktärerna. Du tränar på att hitta ledtrådar som gör att du kan dra slutsatser om hur en viss karaktär är.
 • Att sammanfatta det du läst och lyfta fram det viktigaste i texten.
 • Att beskriva hur du själv upplever en text, hur läsningen påverkar dig.

Vi kommer att arbeta tillsammans i helklass och mindre grupp. Du kommer även att få göra några individuella uppgifter i samband med att du läser i den bok som du valt själv. Dessa kommer du att redovisa genom att lämna in på Unikum. Under arbetet kommer du att kunna hålla koll på vad du kan och inte kan genom att klicka i matrisen som finns här nedanför.

 

Länk till "Svenska år 4" i drive.

 

 https://drive.google.com/drive/folders/0B5Y2L5bYkP0CWmRpY21qeVFVeWM?usp=sharing

 

 

Uppgifter

 • Slutuppgift

 • Läsa mellan raderna

 • Sammanfatta

 • Beskriv din läsupplevelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Läsa skönlitteratur Sammanfatta, Beskriva och Läsa mellan raderna

Självskattning

Har du förstått vad det hela går ut på? Klicka för de rutor som stämmer enligt dig.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa mellan raderna
Om huvudkraktärer
Jag fantiserar inte om huvudkaraktären när jag läser.
Jag fantiserar om huvudkaraktären när jag läser.
Jag fantiserar om huvudkaraktären och tänker vidare om hur den kan bete sig i olika situationer.
Sammanfatta vad som är viktigast
Jag sammanfattar inte böcker som jag läser.
Jag kan sammanfatta en bok genom att återberätta inledning, komplikation, lösning och avslutning.
Jag kan välja ut viktiga händelser och personer för att sammanfatta boken så att jag förstår den bättre.
Beskriv din upplevelse av läsningen
Jag berättar inte om hur jag upplever en bok jag läst
Jag kan berätta om mina upplevelser under läsningen
Jag kan berätta om mina upplevelser av huvudkaraktären, viktiga händelser och budskapet. Jag kan också berätta om hur boken påverkat mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: