Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2017-03-08 12:32 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Svenska Samhällskunskap
Vad är retorik? Vi lär oss om retorik och tränar på att tala. Vi gör olika övningar så vi känner oss trygga som talare.

Innehåll

Vi tittar på hur retoriken vuxit fram, från 2500 år sedan fram till idag. Hur kan vi använda retorik? Till vad kan det vara bra? Kan det vara dåligt? Vilka språkliga förebilder har vi? Anpassar vi språket efter olika situationer? 

Vi undersöker olika tal och tittar på kroppsspråk, upplägg och syfte. Hur bygger man upp ett tal? Vi använder oss av Partesmodellen (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio, intellectio, emendatio) och Aristoteles triad (ethos, logos, pathos). 

Vi lär oss olika saker man kan tänka på när man ska prata inför en grupp. 

Vi tittar på avsnitt från UR.se, Retorikmatchen, och använder oss av övningar därifrån. Övningarna tränar oss i att bli tryggare talare. 

Vi avslutar området med att planera ett tal och genomföra det.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: