Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckostjärnan

Skapad 2017-03-08 13:45 i Amsbergs skola Borlänge
Arbete kring läsförståelse med hjälp av läsfixarna som lär ut olika strategier för detta. Vi använder oss också av "En läsande klass".
Grundskola F Svenska
Lyckostjärnan är skriven av barn och ungdomsboksförfattaren Mats Wärnblad. Boken består av tolv fristående men ändå sammanlänkande berättelser hämtade från samma värld, med tillhörande arbetsbok och storbild. ABC-klubbens böcker följer även barnen upp i år 1-3.

Innehåll

Mål

Eleverna ska lära sig att:

 •  stanna upp och reflektera över innehållet.
 •  ställa frågor till en text med stöd av frågeord.
 •  sammanfatta en historia.
 •  fantisera och förutspå en berättelse utifrån en bild.
 •  skapa inre bilder samt rita utifrån en berättelse.
 •  samtala kring en gemensam text
 •  öva läsförståelse
 •  upptäcka bokstävernas funktion
 •  identifiera ljud i enklare ord
 •  nya ord och begrepp
 

Undervisningens innehåll:

Det finns tolv berättelser i boken Lyckostjärnan. Vi börjar med att läsa en berättelse och samtalar kring den. Barnen får hjälpas åt att återberätta. Vad finns det för svåra ord i texten? Vad hände? Hur löstes problemet?

Vi arbetar vid flera tillfällen kring samma berättelse, med olika praktiska övningar. Barnen får sedan arbeta i arbetsboken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: