Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att själv designa en emojis/pusselkudde och en campingstol efter egen idé, samarbete mellan textil- och trä och metall slöjden i årskurs 5..

Skapad 2017-03-08 16:21 i Jonsboskolan Hedemora
MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU: Utvecklar din förmåga att utveckla och genomför en idé (från idé till färdig produkt). - utvecklar din kreativitet/skapande - utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg - drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess - utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete - utvecklar din självständighet i slöjdprocessen.
Grundskola 5 Slöjd
I de båda slöjdarterna textil- och träslöjd kommer du att arbeta med att tillverka en personlig campingstol. Genom att följa arbetsbeskrivningar och designa din sittdyna utifrån dina idéer och tänka på designen. Samt i textilslöjden designar du din egen emojis/pusselkudde och arbetar med ett arbetsområde återbruk. MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU: - utvecklar din förmåga att utveckla och genomför en idé (från idé till färdig produkt). - utvecklar din kreativitet/skapande - utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg - drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess - utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete - utvecklar din självständighet i slöjdprocessen

Innehåll

Arbetsområdet mål med undervisningen är att utveckla förmågan att....

Att eleven blir nyfikna på att utforska och exprerimentera med olika material.
Att eleven tänker igenom gjorda val och motiverar dem (vad, hur och varför).                                                               

 

Undervisningens innehåll

-Vi repeterar tekniker vi har använt i slöjden innan du sätter igång med ditt arbete.

-Du ska göra en skiss till din emojis/pusselkudde samt till din campingstol.  

-I textilslöjden repeterar och vi går igenom olika tekniker man kan använda till sin kudde och sittdyna till campingstolen, ex: applikation, broderi och lappteknik mm.

-Du får designa din emojis/pusselkudde samt mönster utifrån sittyta och utifrån vald textil teknik, färgsättning och mönsterkonstruktion.

-Du kommer att lära dig att väva på en vävstol när vi kommer att prata om återbruk.

-Du kommer att dokumentera och bedömma det egna arbetet.

-Efter genomförda och färdiga slöjdprodukter får eleven pröva på att virka, sticka,brodera eller tova någon slöjdprodukt.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att.....

 • ....genomföra och slutföra ditt arbete från skiss till utvärdering av det färdiga arbetet.
 • ....hantera de olika verktyg som krävs för att genomföra ditt arbete.
 • ....hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ. Tar ansvar för att lektionstiden används effektivt så att du hinner slutföra dina arbeten.
 • ....utmana dig själv för att utveckla dina kunskaper samt se helheten i arbetet så att det blir välgjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd Matris 5

Kunskapskrav
Behöver extra stöd
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Förmåga
Skapa föremål med hjälp av olika material
Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.
Använda redskap, verktyg
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Se olika tekniker.
Du kan hjälpa till att göra en ide bättre när du ser exempel i slöjden.
Välja tillvägagångssätt
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt
Analysera och värdera ditt arbete.
Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden
Tolka vad slöjdföremålet kan berätta
Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: