Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter, skala, cirkeln

Skapad 2017-03-08 17:35 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 – 9 Matematik
Enheter som kg, l, cl osv. finns runt omkring oss i väldigt många olika situationer i vardagslivet. Vi jobbar med att bli väl förtrogna med dessa. Vi lär oss om skala. Vi jobbar med cirkelns omkrets och area.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar kontinuerligt alla förmågor (se läroplanskoppling) på olika sätt:

 • Problemlösning
 • Begrepp (se bifogad begreppslista)
 • Metoder
 • Resonemang
 • Kommunikation

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning), hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder), hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang). Du bedöms i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp)

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser, läxor och prov. (Se Classroom)

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Gruppövningar
 • Problemlösningslektioner
 • Arbete i lärobok, på I-pad och med övningsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: