Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans målarbete utveckling och lärande - språk, kommunikation och matematik

Skapad 2017-03-08 18:14 i Humlans förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Språk, kommunikation och matematik

Innehåll

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Vi har observerat gruppen och sett att flera barn har svårt att se saker ur andras perspektiv. De behöver utveckla sin förmåga att lyssna på andra och kunna berätta något så att andra förstår. Vi har även sett att barnen behöver utveckla sin förståelse för antal, mängd och tid.

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • Kommunicerar på olika sätt
 • Lyssnar på andra och utvecklar sin förmåga att se saker ur andras perspektiv.  
 • Visar intresse för att berätta.
 • Ökar sin förståelse för antal, mängd och tid.

 

 Insatser för att nå målet

Vi arbetar med tema "Min familj" under våren. I temat kommer vi att ge barnen utmaningar som utvecklar förståelsen för antal,form och tid. Samt utvecklar förmågor som att lyssna,kommunicera,förstå andras perspektiv och berätta för andra.
Vi arbetar fortlöpande med teckenkommunikation. 

Litteratur/forskningsamknytning

MIO, TRAS och TAKK.

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnen deltar aktivt genom återkommande samtal och reflektioner. 

Vårdnadshavares delaktighet

De får information genom unikum och kan ge feedback.

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Att barn och personal är friska och att det finns tid för planering/reflektion. 

Utvärdering.

Arbetslaget utvärderar 10/4.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: