Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemsplanering lekar inomhus

Skapad 2017-03-09 13:27 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Leken är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Leken har en stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskap om samarbete och samspel med andra.

Innehåll

 

Mål

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 

Kommunicera i gruppen.

Träna sig att leda och lära ut i gruppen.

Innehåll och genomförande

Enkla lekar i grupp inomhus. Eleverna har fått önska en eller två favoritlekar från föregående läsår på fritids. Favoriterna är Ljud och rörelsememory samt 4 i soffan och dessa lekar gör vi igen.

Vid varje lektillfälle deltar en klass på 25 elever , en halvklass från 3 B resp. 3 A . Nya gruppkonstellationer skapas genom att vi drar "glasspinnar".  Leken genomförs inomhus i ett klassrum varje fredag efter mellanmålet

Eleverna uppmuntras också att skriva egna förslag på lekar och lägga i fritids förslagslåda. 
De elever som önskat en lek får tillsammans med en pedagog instruera leken för gruppen.


I  fredagsleken arbetar vi utifrån vårt mål med språkutvecklande arbetssätt genom att eleverna får instruera och förklara och det 

ger goda möjligheter till interaktion och utvecklande samtal mellan eleverna.

 

 

Utvärdering

Efter varje avslutat lektillfälle så samlas alla i en ring och eleverna gör tummen upp om leken och vi pratar sen om vad de tycker de har utvecklat.

Samarbeta , lyssna på varandra , haft roligt , en möjlighet att prata med en kompis jag inte är med annars.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: