Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hunger Games week 10-16

Skapad 2017-03-09 14:23 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9 Engelska
During these weeks we will work with "Hunger Games". You will work with a writing as well as speaking exercises.

Innehåll

IHunger Games.

How will you work?

After watching the movie you will:

Answer questions from the movie (you will find them here at Unikum)

Prepare an individual oral presentation

Prepare for an oral discussion in groups

Read "Theus and the minotaur" and work with the text.

Work with your text to improve and correct it. (Response list will be found here at Unikum)

 

Schedule

Week 10 -  Introduction and watching the movie

Week 11 - Continue to watch the movie

Week 12 - Finish the movie and start working with questions, hand in questions at Unikum

Week 13 -  Work with oral presentation and hand in at Showbie

Week 14 - Oral discussion in groups. Work with "Theus and the minotaur"

Week 16 - Be ready and hand in your comparision here at Unikum 

You will find all of the exercises here at Unikum.

 

Uppgifter

 • Questions to "Hunger games"

 • Comparison, Thesues and the minotaur

 • Individual speaking exercise

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: