Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5 världsreligioner - åk 4

Skapad 2017-03-09 15:09 i Bergagårdsskolan Öckerö
Världsreligionerna, Buddhism, Hinduism, Islam, Judendom och Kristendom. Hur är det att leva som utövare av dem? Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa religioner?
Grundskola 4 Svenska Religionskunskap
Vi kommer under veckorna fram till påsklovet att ta reda på vad begreppet religion betyder. Det kan betyda att du har en eller flera gudar men också att du tror på andar/väsen av olika slag. Vi kommer att läsa om de fem religioner som kallas världsreligioner. Vi kommer att jämföra dem och upptäcka likheter och skillnader mellan dem. Vi ska också ta reda på hur tron visar sig i olika handlingar och i samhället.

Innehåll

Målet med vårt arbete:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Hur ska vi nå målet?

Vi kommer att:
Ha genomgångar
Se på film
Arbeta i grupp och enskilt
Läsa, skriva, dramatisera och diskutera

 

Hur kan du visa att du nått målet?

Du deltar i diskussionerna och visar att du reflekterar över det vi pratar om.

Vi gör en Keynote, som ett grupparbete, om en av religionerna.

Du svarar på frågor i Kahoot.

Du svarar på skriftliga frågor om religionerna.

Vi avslutar arbetet med ett test då du kan redogöra för dina kunskaper om religionerna

 

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:


- kunna berätta om olika religioners heliga rum, platser, ritualer och regler
- kunna se likheter och skillnader mellan olika religioner genom att göra jämförelser mellan dem.
- kunna några kristna högtider och traditioner
- förklara hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som bön, fasta, gudstjänst.
- berätta om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- förklara begreppen, religion, rit, tradition, myt, symboler, bön, fasta
Bedömning mot kunskapskraven i religion 4-6
Du kommer att få flera chanser att visa kunskap genom att diskutera, dramatisera, redovisa, skriva och delta i olika lektioner. Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re Sv
Bedömningsmatris - RELIGIONSKUNSKAP, Bergagårdsskolan åk 4-5

Förmågor

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket mer än godtagbara kunskaper
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och tro värdighet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: