👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högstadiet Åk 7-9 HLZ

Skapad 2017-03-09 19:14 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Övergripande ämnesområden

Innehåll

Ämnesområden

Grammatik

Accent och betoning, ordbildning, bestämningar, substantiv, (gentilicios) adjektiv,regelbundna och oregelbundnaverb , adverb

Tala 

Presentation, att uttrycka egna åsikter, att ge information, att berätta en händelse, en nyhet, att förklara och att ge instruktioner.

Skriva

Att beskriva en person, en plats, känslor, ett objekt. Text sammanfattning, berättande texter, loggbok. 

Läsa

Olika texter från boken löpande under terminen 

Undervisning

Löpande genomgångar av bokens texter med högt och tyst-läsning, begrepp förklaringar, läsförståelse övningar och  grammatika övningar till varje text.

 

Tillämpning

Eleven ska visa sina kunskaper genom att:

- Göra en muntlig presentation (Land, person, ämne, mm..)

- Skriva sammanfattningar på texterna vi läser. 

- Skriva egna berättande texter minst fem texter

- Föra loggbok

- Löpande respons från läraren till varje övning.

 

Bedömning

- Hela tiden under lektionstiden. Genom att vara aktiv medverkande på lektionerna samt genom att uppföra och tala om sina hemläxor och fråga läraren om eventuella svårigheter. 

- Prov i grammatik: Accent och betoning, ordbildning, bestämningar, substantiv, (gentilicios) adjektiv, , adverb, regelbundna- och oregelbundnaverb.

- Bedömning av inlämnade texter.

- Inlämning av arbetsbok-övningsbok.

- Inlämning av skrifthäftet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9