Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2017-03-10 09:37 i Utterns förskola Söderhamn
Förskola
Den röda gruppen består av 10st barn födda 11, 12 och 13. Vi är en helt ny avdelning och under vår första tid tillsammans uppmärksammade vi att många av barnen inte hade kunskap om kroppen och dess delar. Vi började smått med fingerramsor och rörelsesånger och märkte att barnen vart intresserade. Tema kroppen växte fram och är något vi kommer jobba med hela vårterminen!

Innehåll

Syfte

Vi vill att barnen ska bli medvetna om sin kropp och sina sinnen, utveckla sin kroppsuppfattning.

Vi vill lära barnen de vanligaste kroppsdelarnas namn och var de sitter på kroppen.

Att vi alla är olika men lika ändå!

 

Metod

Vi använder hela vår kropp och alla våra sinnen i lärandet.

Vi skapar med olika material.

Vi går på gymnastik varje onsdag.

Vi sjunger sånger, lär oss ramsor, läser böcker om kroppen, lyssnar till olika ljud och leker lekar.

Går ut i vår närmiljö och lyssnar, tittar, känner, luktar och upplever.

Vi målar porträtt.

Vi pratar olika begrepp och mäter bla hur långa vi är.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar och knäpper kort under hela lärprocessen och utvärderar under arbetets gång.

Lärandet synliggörs genom att barnens alster och bilder sätts upp på väggarna, via vår facebookgrupp och genom bloggar och lärloggar både för det enskillda barnet och i gruppen.

 

 

Utifrån den här kroppen kommer vi utforska kroppens alla delar och bygga på med faktarutor, bilder och tankar från barnen. Tanken är att fylla hela väggen med tema kroppen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: