Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

katthults mål och utvecklingsplan /analys - Barns inflytande - maj -17

Skapad 2017-03-10 09:59 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Katthult

Ansvarig personal

Anna, Marita ,Siv

Kapitel från LpFö

Barns inflytande (Normen och värden)

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förmåga att ta ansvar för sina handlingar och förskolans miljö

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

Utveckling pågår när:

1. Att kunna vänta på sin tur i lek med bockarna bruse.

2. När barnen visar aktsamhet för våra material (bockarna bruse). 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Vi köper in flera uppsättningar av bockarna bruse (rekvisita).

2. Barnen får be om material som finns lite högre upp på en hylla och säga till när dem är klara.

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

vi observerar barnen i sin lek före/efter.

Uppföljning (under perioden)

 

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

 

1. En del av barnen har kunnat väntat på sin tur och lyssnat på när kamrater leker sagan. Men då barnen gärna vill leka samtidigt bredvid varandra som en form av speglingslek, har vi tillverkat flera broar av skokartonger (som inte har hållits ihop så bra, vi kanske skulle ha byggt broarna i ett annat material) samt letat upp flera bockar i olika storlekar för att kunna möjliggöra denna lek. Barnen har då iakttagit, härmat och lärt av varandra.

2. Vi har haft bockarna rekvisita högt upp på en hylla så att barnen får be om lekmaterialet och det har dom gjort. Vi har sagt till barnen att dom ska säga till när dom är klara så vi kan ställa upp materialet igen och vara rädda om bockarna bruse vilket har funkat bättre med de äldre barnen. 

 

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

1 & 2. Vi har flyttat ned en hel del material och rekvisita ifrån hyllorna, samt lagt till material för att möjliggöra och berika barnens lek. Detta för att leken ska kunna ske när barnen känner att de vill leka. detta öppnar upp för mycket övande av turtagande och varsamhet av vårt material. 

 

För att barnen ska utveckla en varsamhet för vår miljö och material är det viktigt att barnen har tillgång till allt som den innehåller. Man måste prova för att lära och förstå.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Efter de miljöförändringar vi gjort har ett lugn in funnits sig i gruppen, barnen hittar lättare saker att göra och håller sig sysselsatta med lek undersökande. Vi upplever barnen som mer självständiga vilket möjliggör att vi kan fokusera på vår undervisning på ett annat sätt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: