Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

katthults mål och utveclingsplan /analys - utveckling och lärande - maj -17

Skapad 2017-03-10 10:01 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Katthult

Ansvarig personal Anna, Siv,  Marita

Kapitel från LpFö

Utveckling och lärande

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

Utveckling pågår när:

1. När barnen ber om att få ner Bockarna Bruse sagan och kunna vänta på sin tur.

2. När barnen vågar berätta sagan för sina kompisar.

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Tillverka och köpa in material tex: bockar, broar, troll så att flera barn kan dramatisera samtidigt.

2. Vi gör en egen hylla för materialet.

3. vi sätter upp bilder på väggen med bockarna bruse.

4. Låna böcker och ev. köpa böcker om bockarna bruse.

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

Vi observerar vem som vågar, inte vågar använda materialet och tittar på utvecklingen. 

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Analys (i slutet av perioden)

Barnen har bett om materialet och vissa har sagt till när dom är klara.

Alla barn har deltagit i "bockarna bruse" temat, utifrån sina egna förutsättningar och utvecklingsnivå. Barnen har iakttagit och lärt av varandra vilket gjort att barnen i sin egen takt och på sitt sätt förändrat sitt deltagande. Vi har ett barn som lekt bockarna bruse bakom våran skärm och sedan vågat kliva fram så andra får höra sagan.  Vi har observerat att vissa barn som inte är så pratsamma har pratat/sjungit och använt sin röst i sagan. Vi har barn som lekt bockarna bruse med annat material som ex smörgåsar, rutschkanan. Vi tycker att bockarna bruse var ett bra tema, Sagan är känd för barnen den är lite skrämmande med trollet och vi får in många begrepp.

Genom att ha ett kontinuerligt, tillgängligt och intressant tema (intressant för barnen) har barnen kunnat utveckla sin självständighet, tillit till sin egen förmåga samt utveckla sin identitet och känna trygghet i den. 

 

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Vi ska fortsätta med bockarna bruse genom att spela teater. Och målet är att alla ska våga vara troll eller bock. 

För att vi ska kunna tillgodose och möjliggöra ett meningsfullt lärande för barnen behöver vi utveckla vår pedagogiska lärmiljö så att den blir innehållsrik utifrån läroplanens mål. Barnen ska kunna tillgodose sig ämnesorienterade kunskaper genom att leka i den fysiska innemiljön.   

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Efter de miljöförändringar vi gjort har ett lugn in funnits sig i gruppen, barnen hittar lättare saker att göra och håller sig sysselsatta med lek undersökande. Vi upplever barnen som mer självständiga vilket möjliggör att vi kan fokusera på vår undervisning på ett annat sätt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: