Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The SERIAL Podcast - an unsolved murder history

Skapad 2017-03-10 12:52 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
In 1999 a teenage girl called Hae Min Lee was found brutally murdered in a park in downtown Baltimore, US. A few weeks later her ex-boyfriend Adnan Syed was accused of the crime and sent to prison where he still today serves a life sentence. But was he really guilty of the crime? That is something we will try to determine in this assigment.

Innehåll

The case against Adnan Syed was largely based on the story of one witness, Adnan’s friend Jay, who testified that he helped Adnan bury Hae's body. But Adnan has always maintained he had nothing to do with Hae’s death. Some people believe he’s telling the truth. Many others don’t.

Sarah Koenig sorted through thousands of documents, listened to trial testimony and police interrogations, and talked to everyone she could find who remembered what happened between Adnan Syed and Hae Min Lee. She discovered that the trial covered up a far more complicated story than the jury – or the public – ever got to hear. The high school scene, the shifting statements to police, the prejudices, the sketchy alibis, the scant forensic evidence — all of it leads back to the most basic questions: How can you know a person’s character? How can you tell what they’re capable of? In Season One of Serial, she looks for answers.


Listen online https://serialpodcast.org/season-one 
Listen on your phone: Use the app Podcaster or anywhere you find your pods.

 

Planning:

Week 3 Episodes, How to debate and state your case!

Week 4: group work, prepare for the debate. Especially the Open Groups, Blind groups may work individually if you would like to "rip" your opponent to pieces, but you wouldn't. Get ready! Listen to the rest of the shows or maybe refresh the ones we listened to.

Week 5: lesson one, Wordtest from episode 1,3,4. Last preparation before the Debate. Blind groups will now have their side. Questions&Answers

              Lesson two: debate starts. Be on time and support your group. 

 

Examination: Date and Timehttps://docs.google.com/document/d/1mOQmDdTLI8-U_is0q69NTazZim3YORNQ7OjzYmDGXXc/edit?usp=sharing

 

 1. Speech: Guilty or Not Guilty
  - https://xn--digilr-fua.se/inloggad/engelska-gymnasiet/engelska-6/power-and-persuasion/textavsnitt/rhetoric-words-and-power
  - https://xn--digilr-fua.se/inloggad/engelska-gymnasiet/engelska-6/power-and-persuasion/textavsnitt/some-great-speeches
 2. Debate: Guilty or Not Guilty
  - https://docs.google.com/document/d/1Gktemsesg0yQuG1JV7X5I6Q0nq-Pcmkj4Si_SrStmbI/edit?usp=sharing
  https://xn--digilr-fua.se/inloggad/engelska-gymnasiet/engelska-6/power-and-persuasion/textavsnitt/rhetoric-words-and-power
  https://xn--digilr-fua.se/inloggad/engelska-gymnasiet/engelska-6/speaking/textavsnitt/discussions

Uppgifter

 • Your recording - the SERIAL podcast

 • Vocabulary list episode 1 3 4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
  Eng  -
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
  Eng  -

Matriser

Eng
The SERIAL Podcast - an unsolved murder history

F
För E-betyg
För C-betyg
För A-betyg
Förståelse för innehållet i podcasten/caset
Du visat inte på förståelse av det huvudsakliga innehållet i podcasten.
Du visar att du har förstått det huvudsakliga innehållet i podcasten.
Du visar att du har förstått mer än det huvudsakliga innehållet i podcasten
Du visar att du har förstått helheten samt detaljerna i innehållet.
Diskussion/argumentation, slutuppgift:
Du gör inga översiktliga diskussioner eller jämförelse.
Du diskuterar översiktligt och kan göra enkla jämförelser
Du diskuterar utförligt och gör välutvecklade jämförelser
Du diskuterar utförligt och nyanserat och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser
Din diskussion/argumentation:
Du visar inte att du förstått tillräckligt för att göra en översiktlig redogörelse.
Du visar vad du har förstått genom att översiktligt redogöra för detta i din uppgift.
Du visar vad du har förstått genom att redogöra för det på ett välgrundat sätt.
Du visar vad du har förstått genom att redogöra för det på ett välgrundat och nyanserat sätt.
Hur du formulerar dig språkligt:
Din formulering är baserat på ett begränsat ordförråd vilket leder till att det blir ostrukturerat och otydligt.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
Du formulerar dig varierat, tydligt och strukturerat.
Du formulerar dig varierat, tydligt, nyanserat och strukturerat.
Ny aspekt

Eng
Deadline

Betyg F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Deadline
Eleven håller inte deadline.
Eleven håller deadline.
Eleven håller deadline.
Eleven håller deadline.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: