👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2017-03-11 10:41 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 5 Kemi
Tänk så smart naturen är! Den använder ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen. Men det räcker inte med det. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen.

Innehåll

Utgångspunkt

På NO-lektionerna arbetar vi just nu med kemins grunder. Vi tränar på olika begrepp samt gör experiment för att få goda kunskaper i ämnet. Det är viktigt att kunna utveckla och argumentera utifrån ett naturvetenskapligt synsätt. Det skulle underlätta för elevernas fortsatta lärande om de har sådana kunskaper och erfarenheter med sig.  

 

Konkretisering av målen

       Du kommer att få lära dig:

 • vad en atom, grundämne, kemisk förening och molekyl är samt hur de är uppbyggda
 • Hur en vattenmolekyl ser ut samt vattnets tre faser, dvs fast, flytande och gasform 
 • Hur molekylerna rör sig vid olika temperaturer

 

Viktiga begrepp

 • Grundämne
 • Kemisk förening
 • Molekyl
 • Atom
 • Proton
 • Elektron
 • Neutron
 • Atomkärna
 • Flytande form
 • Gasform
 • Fast form
 • Avdunstning
 • Kondensering
 • Frysning/stelning
 • Smältning

 

Genomförande

       Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar och undersökningar
 • läsa, lyssna och arbeta med faktatexter
 • lyssna och se på filmer inom området
 • söka fakta i böcker och på nätet
 • bygga och/eller rita enkla modeller av atomer och molekyler.
 • diskutera, samtala och dra slutsatser
 • avsluta med ett prov

 

 

Dokumentation och bedömning

Bedömning kommer att ske löpande. Det betyder att jag letar efter bra saker som du visar att du kan. Vad jag kommer att bedöma framgår i matrisen som finns längre ner.

 • Du kommer att få tillfälle att diskutera och ta ställning skriftligt och muntligt.
 • Du kommer skriftligt och muntligt få beskriva och förklara kring de viktigaste begreppen i läroboken.
 • Hur självständigt du arbetar
 • Skriftligt prov i slutet av kapitlet

 

 

 

Matriser

Ke
”Atomen, vatten och ämnenas olika faser”

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Användning av begrepp
t.ex. avdunstning gasform flytande form fast form
Saknar tillräcklig förmåga att använda begreppen som vi jobbat med i olika sammanhang.
Du använder till största delen ett vardagligt språk då du beskriver, förklarar och visar på samband. Endast några få begrepp.
Du använder många av de begrepp vi arbetat med då du beskriver, förklarar och visar samband.
Du använder ett vetenskapligt språk då du beskriver, förklarar och visar på samband. Du använder begrepp och kemiska formler för att dina beskrivningar ska bli tydliga.
Atomer
Du ska förstå hur en atom är uppbyggd
Saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om atomens uppbyggnad
Du kan på ett översiktligt sätt beskriva vad en atom är
Du kan på ett utförligt sätt beskriva vad en atom är och hur den är uppbyggd
Du kan på ett utförligt och nyanserat sätt beskriva vad en atom är, hur den är uppbyggd samt ge några exempel
Molekyler
Du ska förstå vad en molekyl är och hur den är uppbyggd
Saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om vad en molekyl är och hur den är uppbyggd
Du kan på ett översiktligt sätt beskriva vad en molekyl är och hur den är uppbyggd
Du kan på ett utförligt sätt beskriva vad en molekyl är och hur den är uppbyggd
Du kan på ett utförligt och nyanserat sätt beskriva vad en molekyl är och hur den är uppbyggd, samt ge några exempel.
Grundämne
Du ska förstå vad ett grundämne är
Saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om vad ett grundämne är
Du kan på ett översiktligt sätt beskriva vad ett grundämne är
Du kan på ett utförligt sätt beskriva vad ett grundämne är
Du kan på ett utförligt och nyanserat sätt beskriva vad ett grundämne är
Olika former
Du ska förstå mekanismerna bakom ett ämnes olika former
Saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om ämnenas olika faser
Du kan på ett översiktligt sätt förklara övergångarna mellan fast, flytande och gasform
Du kan på ett nyanserat sätt förklara övergångar mellan fast, flytande och gasform
Du kan på ett nyanserat och utförligt sätt förklara övergångar mellan fast, flytande och gasform