Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar inom kemi

Skapad 2017-03-12 20:11 i Blötbergets skola Ludvika
Grundskola 2 Kemi
Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separara dem.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig om: 

 • vattnets olika former, fast, flytande och gas
 • vattnets övergångar mellan de olika formerna
 • enkla lösningar och blandningar
 • hur man dokumenterar sina undersökningar med text och bild

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • göra förutsägelser
 • genomföra undersökningar med vatten
 • utvärdera och diskutera kring resultatet av undersökningarna
 • dokumentera undersökningar med text och bild


Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna vattnets olika former.
 • Du ska kunna ge exempel på hur man separerar en lösning eller en blandning.
 • Du ska vara delaktig vid genomgångar och undersökningar.
 • Du ska kunna genomföra arbeten i samarbete med en eller flera kamrater.
 • Dina dokumentationer ska vara tydliga och noggrannt utförda.

 

 • Bedömningen kommer att ske utifrån ditt deltagande under arbetspassen.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • vara muntligt aktiv vid lektionerna.
 • genomföra undersökningar enligt instruktioner.
 • skriva texter och rita bilder som tydligt hör ihop med resultaten av dina experiment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Ke   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3

Matriser

Ke
No åk 1 - 3

Förmågor inom no

På väg
Godtagbara
Mer än godtagbara
begreppslig förmåga
Använda biologins, fysikens och kemins begrepp.
Du kan med stöd av bilder och läraren förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara olika begreppen.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i biologi, fysik och kemi för att kunna delta i diskussioner.
Du kan med hjälp av stödfrågor från läraren svara på enkla frågor.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du deltar i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Procedurförmåga
Granska information
Du kan med hjälp av läraren genomföra en undersökning.
Du kan läsa och förstå hur du ska genomföra en undersökning med stöd av läraren.
Du kan själv läsa och förstå hur du ska genomföra en undersökning.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i biologi, fysik och kemi för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med stödfrågor från lärare svara på enkla frågor.
Du kan svara på frågor och berätta vad du tycker.
Du kan svara på frågor och förklara varför det är på ett visst sätt.
Analytisk förmåga
Du kan använda biologins, fysikens och kemins teorier för att beskriva och förklara samband.
Du kan med lärarens stöd och bilder beskriva ett enkelt samband.
Du kan beskriva och förklara ett enkelt samband.
Du kan beskriva, förklara och ge exempel på olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: