Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Música española

Skapad 2017-03-13 08:48 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du ska under vecka 11-13 fördjupa dig i musik från ett spansktalande land. Välj en artist eller grupp som sjunger på spanska. Du förbereder och genomför din presentation tillsammans med en klasskamrat.

Innehåll

 

Du ska fördjupa dig i musik från ett spansktalande land. Välj en artist eller grupp som sjunger på spanska.

Syfte

 • att förstå innehållet i låtar och texter
 • att förbättra sina muntliga färdigheter
 • att använda språkliga strategier för att förstå och presentera muntligt
 • att reflektera över kultur i form av musik från spansktalande länder

 

Mål

 • Du kan leta efter fakta om ett band/en artist och presentera bandet/artisten och en låt muntligt.
 • Du kan läsa och förstå låtens innehåll.
 • Du kan översätta en spanskspråkig låttext till svenska.
 • Du lär dig om spanskspråkig kultur i form av musik.

 

Arbetssätt

 1. Faktainsamling.
 2. Skrivande. Skriv en text om din artist/grupp. Vi arbetar i tre steg:
  a) Skriv ett första utkast. Lämna in till mig den 20 mars.
  b) Jag rättar, ger respons och lämnar tillbaka texten.
  c) Ni bearbetar presentationen, skriver rent och övar på det ni ska säga.
 3. Låttext. Välj en låt. Gå in på www.youtube.com och se om låten finns med i någon version där. Leta efter låttexten på nätet. Skriv ut låttexten. Översätt en del av låten till svenska. Lämna in till mig.
 4. Redovisning. Berätta om gruppen/artisten. Båda två ska vara delaktiga i presentationen. Om ni vill kan du använda dig av en powerpoint i din presentation. Spela upp en del av låten på youtube. Se till att de andra får ta del av låttexten och den skriftliga översättningen till svenska. 

Detta kan vara intressant att veta:

 • När bildades gruppen?
 • Vilka är medlemmar i gruppen?
 • Vilken sorts musik spelar de? (rock/metal/pop/jazz/rap/bachata/reggaeton/salsa...)
 • Nämn några kända låtar!
 • Hur många album har de gett ut? Vad heter albumen?
 • Har de fått några priser?
 • Vilka tror ni lyssnar mest på den här musiken?
 • Kan ni jämföra gruppen eller musiken med någon svensk musik?
 • Finns det något mer intressant?

Uppgifter

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk (språkval) åk 7-9

Syfte

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förstå talat språk och texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Jämföra olika områden där språket används med egna kunskaper och erfarenheter
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: