Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska; Bokredovisning vt-17

Skapad 2017-03-13 10:03 i Irstaskolan Västerås Stad
Skriftlig bokredovisning av skönlitterär bok.
Grundskola 9 Svenska
Dags för en bokredovisning av den skönlitterära bok du läst under terminens lästimmar.

Innehåll

1. Bokredovisning

Skriftlig bokredovisning av skönlitterär bok.

2. Arbetssätt

När du har läst färdigt din bok ska du skriva en bokredovisning utifrån följande:

Bokens titel och författarens namn

Handling Sammanfatta handlingsförloppet (inklusive slutet). Ta med konflikt/problem, vändpunkt, lösning och konsekvenser.

Personer Beskriv de viktigaste personerna och berätta om deras förhållande till varandra. Hur är personerna och hur förändras de under berättelsens gång?

Miljö När, var och under hur lång tid utspelar sig berättelsen? Beskriv omgivningen och stämningen kring huvudpersonerna.

Budskap Vad vill författaren säga? Vilka tankar väcker boken? Koppla till egna erfarenheter och/eller samhällsfrågor. Vad har du och/eller personerna i boken tagit för lärdom av det som händer i boken? Vilken koppling har titeln till innehållet?

Innehåll och uppbyggnad Kommentera berättarperspektiv, komposition (kronologi, tillbakablickar, parallellhandling, dialog, inre monolog) och språk (meningslängd, talspråk, ordval, bildspråk).

Omdöme Skriv ett eget omdöme om boken. Motivera dina tankar! Gör kopplingar till övriga rubriker.

Tänk på att skriva som en löpande text och inte punkt för punkt, att göra kopplingar till det du har skrivit med exempel och citat ur boken och  att läsa igenom det du har skrivit innan du lämnar in.

3. Bedömning

Bedömning sker utifrån de nationella kunskapskraven. Se matris nedan.

Senast fredag v. 17, den 29 april, ska du ha skickat in din bokredovisning. Då kan jag rätta under v. 18 då 8:orna på skolan har prao.

Döp dokumentet till: Sv9bFörnamnEfternamnBokredovisning.

4. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska år 7-9

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Språkbruk
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Eleven kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: