Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motoriska grundformer och hur hälsan påverkas av rörelse

Skapad 2017-03-13 10:47 i Sunnansjö skola Ludvika
Motoriska grundformer och sammansatta motoriska grundformer
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

De motoriska grundformerna är att: gå, springa, hoppa, rulla, klättra, hänga, fånga, kasta, åla, krypa, stödja, balansera. 

Du som elev ska ges möjlighet att under idrottslektionerna få prova på många olika slags aktiviteter. Genom att träna motoriska grundformer med eller utan olika redskap, tränar du också hela kroppens rörelseförmåga. Med en god rörelseförmåga blir också andra fysiska aktiviteter mycket lättare och roligare.

Under den här perioden ska vi alltså träna på de motoriska och sammansatta motoriska grundrörelserna. Vi ska också samtala och resonera kring hur hälsan påverkas av rörelse och hur vi förebygger risker vid fysisk aktivitet samt hanterar nödsituationer. 

 

Hur ska vi lära oss detta?

De motoriska grundformerna och sammansatta motoriska grundformer kommer du att få träna genom att exempelvis

 • göra kullerbyttor
 • hoppa hopprep
 • stå på händer
 • hjula
 • utföra olika övningar med hjälp av redskap
 • delta i bollekar och andra lekar

Vi fortsätter att se programserien Uppdrag Kroppen och Badsmart på www.ur.se.

Ni kommer att få diskutera frågeställningar i helklass och i grupper. Ni kommer även att få göra skriftliga uppgifter.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att anpassa ditt rörelsemönster till olika slags gymnastiska övningar och aktiviteter.

Din delaktighet i diskussioner, muntligt och skriftligt.

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom din delaktighet på lektionerna, då du tränar på grundformerna, då du tränar med hjälp av olika redskap och i muntliga och skriftliga diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: