Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagostunden-språkutveckling

Skapad 2017-03-13 12:25 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Varje dag efter lunch erbjuder vi barnen en stund av högläsning.
Förskola
På Vätten är sagostunder en återkommande rutin som erbjuds varje dag, vid samma tid och på samma plats vilket skapar trygghet.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen uppskattar högläsning och tiden efter lunch fungerar som en mindre vila för barnen innan det är dags för eftermiddagens lek och aktiviteter. Högläsning gynnar barns språkutveckling och har en positiv påverkan för barn i alla åldrar. Det handlar inte bara om orden, det är lika viktigt att få sitta nära, njuta av den totala uppmärksamheten, tid för samtal och den trygghet rutinen bär med sig.

 

SYFTE

Varför högläsning?

 • Förmedlar gemenskap, trygghet och värme.
 • Ger insikt i hur språket fungerar.
 • Ger upphov till samtalsämnen.
 • Ger barnen en vana att lyssna till det skrivna språket.
 • Utökar ordförrådet.
 • Ökar intresset för böcker.
 • Visar barnen att det finns olika sätt att uttrycka sig på.
 • Om barn ser att böcker finns och används ofta, kommer det att vara en naturlig del av vardagen.

 

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Barnen samlas efter lunch i tre olika grupper tillsammans med ansvarig pedagog varje dag. Val av bok och dess innehåll utgår från barnens intressen och ålder. Vi läser böcker med och utan bilder där vi har chans att träna oss på att skapa våra egna bilder i våra huvuden. Vi är medvetna och ger samtalet tid. Barnen är nyfikna och har alltid funderingar om världen. De vill utforska och leta svar på frågor tillsammans. Vi pratar med barnen om böckerna utifrån frågeställningar: Hur tänker du....? Vad tror du att....? Varför är det så att....? Hur tror du att hon känner? 

Ett barn som får frågor lär sig ställa frågor. När vi pedagoger visar glädjen i att läsa och använda böcker ser vi att det smittar av sig på barnen.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärdering sker månadsvis samt efter avslutad termin som grund för utveckling av verksamheten. 

 

12/6 2017

Vi har haft möjlighet att dela barnen i tre smågrupper, vilket har lett till:

- färre barn/ grupp

- lättare att anpassa böcker för sin grupp, intresset för läsning har ökat och dialogen bok-barn-pedagog har fått högre kvalitet. 

 - lässtunderna har blivit längre

Till hösten fortsätter vi på detta vis. Böckerna är mer lättillgängliga då vi har byggt upp bibliotek precis utanför avdelningen, där barnen och pedagogerna får träna sig på hur man vårdar och förhåller sig till böcker.

Vi pedagoger ska bli bättre på att ha ett medvetet val när vi väljer böcker till lässtunderna. Där vi kan utmana barnens tankar och föra en dialog och utöka barnens ordförståelse och begrepp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: