Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-03-13 13:34 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Teknik Kemi

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:
- vad vatten är och vilka egenskaper det har
- beskriva och förklara vattnets kretslopp
- ämnens tre olika faser och vid vilka temperaturer de smälter och stelnar
- beskriva och förklara stadens vatten- och avloppssystem
- genomföra experiment och dokumentera dessa

Innehåll

Centrala begrepp: Atom, molekyl, syre, väte, sötvatten, vattnets kretslopp, saltvatten, faser, fast, flytande, gas, vattenånga, smälta, avdunsta, kondensera, stelna, ytspänning, vattenyta

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, titta på filmer, göra laborationer och övning samt rita och måla förklarande bilder. Vi kommer även att göra ett studiebesök på Källby avloppsreningsverk.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid diskussioner, läxförhör och ett avslutande skriftligt test.

Elevinflytande

Under arbetsområdet får du möjlighet att välja hur du vill uttrycka dig i text och bild. Du får också möjlighet att önska innehåll i laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk Ke
Bedömningen gäller kemi och teknik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kemi
Förmågan att göra systematiska undersökning
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Kemi
Förmågan att använda begrepp och förklara samband
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Du kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Du kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Du kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Teknik
Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: