Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan f-klass gemenskapsdag

Skapad 2017-03-13 14:19 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Gemenskapsdag, uteaktiviteter, samarbeta med alla spåren.

Innehåll

Kopplingar till syftet i läroplanen: I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 

Genomförande:

 • Vi samlar alla förskoleklasserna för en gemensam promenad till utflyktsmålet. Där delas eleverna in i fyra grupper, genomför aktiviteterna samt fikar tillsammans. 
 • Utomhus, specifikt utflyktsmål bestäms utifrån rådande dags väder.
 • Eleverna har innan utflykten bestämt en aktivitet per klass. Eleverna ska vara tillräckligt trygga med hur aktiviteten ska genomföras så att de kan förklara för andra elever. 
 • Eleverna kommer vara indelade i fyra grupper. 

Begrepp som eleverna kommer att arbeta med: samarbete, genomförande, instruktion, kamratskap, visa respekt  

Dokumentation: Varje pedagog ansvarar för att dokumentera genom fotografering i den gruppen de befinner sig. Vi kommer att utvärdera dagen tillsammans med eleverna med hjälp av frågeställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: