Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vårterminen åk 1

Skapad 2017-03-13 14:27 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med matematik på olika sätt; muntligt, laborativt och skriftligt.
Grundskola F – 1 Matematik
Vi arbetar med matematik på flera olika sätt;

muntligt, laborativt och skriftligt.

Vi arbetar inom talområdet 0-100.

Innehåll

Mål

Du ska kunna

 • förstå  och använda talen inom talområdet 0-100
 • addera tal inom talområdet 0-20
 • subtrahera tal inom talområdet 0-20
 • använda de matematiska tecknen +, - och  =
 • lösa enkla problem, med hjälp av ord, bild eller konkret material

 

Innehåll

Vi arbetar i grupp, i par och enskilt.
Vi pratar och diskuterar matematik.
Vi undersöker och kommer fram till att det finns olika sätt att lösa en uppgift.
Vi använder laborativt material för att tydliggöra olika matematiska begrepp och samband.

Bedömning

Inom talområdet 0-20 kan du

 • addera och subtrahera med fungerande strategier
 • kan du använda de matematiska tecknen +, - och =
 • lösa ett enkelt problem
 • berätta räknesagor

Inom talområdet 0-100 kan du

 • räkna till 100
 • talens grannar
 • skriva talen 0-100


  Du bedöms genom muntliga och praktiska övningar.

Kunskapskrav år 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: