Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-03-13 15:04 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbete i NO och teknik i årskurs 3.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
Ett arbetsområde i NO och teknik i årskurs 3

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att känna till begrepp inom området kraft och rörelse. Med hjälp av begreppen ska eleverna träna på att utföra undersökningar inom området.

Bedömning - vad och hur

VAD
Eleverna ska känna till begreppen:

 • tyngdkraft
 • friktion
 • balans/jämvikt
 • tyngdpunkt
 • hävstång

Eleverna ska känna till hur man utför en undersökning med hjälp av hypotes, genomförande och resultat.

HUR
Genom att i grupp utföra uppdrag på lekplatsen.
Pedagogen observerar/lyssnar på samtalen som uppstår vid lekplatsuppdragen

Undervisning och arbetsformer

Begreppen  tränas genom
praktiskt arbete
undersökningar
genomgångar
samtal
film

Eleverna får träna på att ställa hypotes, göra undersökningar och beskriva resultaten.

Eleverna tränar både enskilt, parvis och i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: