Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 6

Skapad 2017-03-13 15:17 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Privatekonomi - samhällsekonomi och samband (det ekonomiska kretsloppet)
Grundskola 6 Samhällskunskap

Vad är ekonomi och hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Dessa ämnen är sådant som vi kommer att arbeta med under ett par veckor. Du kommer att få arbeta med olika ekonomiska begrepp, privatekonomi, ekonomi i det offentliga (kommun, landsting, stat). I arbetet kommer vi att diskutera, resonera och jämföra för att förstå och kunna förklara och jämföra.

Innehåll

Mål

Målet med detta tema är att:

 • Du skall veta hur hushållens och samhällets ekonomi hänger samman genom att kunna förklara det ekonomiska kretsloppet.
 • Du ska känna till, förstå och kunna använda olika ekonomiska begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang
 • Du skall känna till skillnader mellan människors ekonomiska resurser och kunna resonera och diskutera kring orsaker och konsekvenser av detta både för den enskilda individen och samhället

 

Följande begrepp ska du kunna:

 

Veckopeng                                         

Barnbidrag

Bostadsbidrag

Utgift

Lön

Skatt

Inkomstskatt

Moms

Ränta

Avgift

Budget

Räkning

Finanser

Kredit

Kontant

Inkomst

Ränta

Avbetalning

 

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 

Vi kommer;

 • att ha gemensamma genomgångar
 • läsa texter gemensamt och enskilt
 • titta på film
 • diskutera och göra tankekartor
 • arbeta med begrepp
 • individuella uppgifter kopplat till ekonomi

Vi kommer att bedöma

 • löpande arbeten
 • resonemang och diskussioner
 • begreppsförståelse
 • kunskaper om ekonomiska strukturer'
 • Arbetet avslutas med ett skriftligt prov.

 

 

 • Vilka förmågor ska vi arbeta med?

 

Analysförmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan förstå hur ekonomi fungerar i familj (privatekonomi) och i samhället. Du kommer få öva på och visa att du förstår det ekonomiska kretsloppet.

 Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring ekonomi och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Metakognitiva förmågan – Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av själv bedömning när det kommer till din egen progression, detta för att öva på att bedöma din egen utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 4-6

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 6

Lägre
>>>>>>>
>>>>>>>>
Högre
Samhällsstrukturer
Inte uppnått kunskapskravet.
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
ekonomiska strukturer
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar..
Begrepp
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar..
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Elevnära samhällsfrågor, resonemang
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Barns rättigheter
Inte uppnått kunskapskravet
Du kan redogöra för innebörden av barns rättigheter i samhället.
Du kan redogöra för innebörden av barns rättigheter i samhället.
Du kan redogöra för innebörden av barns rättigheter i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: