Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 6 lå 2019-2020

Skapad 2017-03-13 20:01 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Grundskola F – 6 Samhällskunskap
Under läsåret kommer du att få lära dig om lagar , regler, reklam, konsumtion, informationsspridning , opinionsbildning. Vi ska också arbeta med privat och offentlig ekonomi samt hur politiska val och riksdagens /regeringens uppdrag påverkas av detta.

Innehåll

Hur vi ska arbeta:

Vi kommer att arbeta med grundboken i samhällskunskap. Vi kommer även att titta på  faktafilmer  och träna  ta anteckningar. Dessa använder vi som underlag för diskussioner och reflektioner i grupper och i helklass. Vi kommer även att avsluta arbetet med en tipspromenad i ämnet, redovisning om reklam samt ett skriftligt prov i området om lag och rätt.

 

Jag kommer bedöma din förmåga att :


-resonera
-undersöka 
-argumentera
-se samband
-använda begrepp
-uttrycka din ståndpunkt
-reflektera

 

Till grund för bedömning ligger :


-diskussioner 

-samtal

-skriftligt arbete

-resultat på prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt i Sverige

Samhällsstrukturer
Du når ännu inte kunskapskravet.
Du har grundläggande kunskaper om rättsväsendet.
Du har goda kunskaper om rättsväsendet.
Du har mycket goda kunskaper om rättsväsendet.
Rättsväsendet
Du når ännu inte kunskapskravet
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Använda ord och begrepp
Du når ännu inte kunskapskravet.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor
Du når ännu inte kunskapskravet
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett enkelt sätt och använder dig då av till viss del underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett utvecklat sätt och använder dig då av relativt väl underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett välutvecklat sätt och använder dig då av väl underbyggda argument
Reklam
Du når inte kunskapskravet
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur reklam och opinionsbildning påverkar samhället.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur reklam och opinionsbildning påverkar samhället.
Du kan beskriva på ett väl utvecklat sätt hur reklam och opinionsbildning påverkar samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: