Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le magasin de vêtements

Skapad 2017-03-13 21:59 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
I det här kapitlet kommer du bland annat få lära dig att handla kläder på franska, samt att få lära dig beskriva vad du och andra har på sig. Du kommer även att få lära dig mer om substantiv, adjektiv och verb.

Innehåll

KONKRETA MÅL, KAPITEL 3

Jag kan....

...förstå enkla exter/hörövningar.

...skriva korta texter, t ex beskrivningar och dialoger.

...samtala i korta dialoger och göra korta beskrivningar

...läsa texterna med korrekt uttal och intonation.

 

Jag kan...

...berätta vad jag och andra har på sig och vad det är för färg på kläderna.

...räkna 0-100.

...några regelbundna -er verb i presens.

...ersätta maskulina substantiv med il och feminina substantiv med elle.

...böja och placera adjektiv (färger)

...använda ne...pas (inte).

...sätta ut les och des framför substantiv i plural.

 

UNDERVISNINGEN

Ibland har vi undervisning i helklass, och ibland arbetar du enskilt, i par eller i grupp. 

 

BEDÖMNING

Din språkutveckling bedöms kontinuerligt i klassrummet, du bedöms på både förberedda och oförberedda uppgifter. Fokus på bedömningen ligger på de fyra färdigheterna: skriva, läsa, tala/samtala och skriva. I slutet av området kommer du ha ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Franska 7: kapitel 3

1
2
3
4
Vad du förstår (läsa/lyssna)
(TEST)
Du kan ännu inte förstå vanliga ord och enkla fraser korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 0-9p
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 10-14p
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 15-17p
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 18-20p
Hur du uttrycker dig (skriva)
I skriftliga framställningar och interaktion av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar och interaktion av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar och interaktion av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar och interaktion av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hur du uttrycker dig (samtala/tala)
I muntliga framställningar och interaktion av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar och interaktion av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar och interaktion av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar och interaktion av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hur du löser problem
Du kan ännu inte välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Grammatik/ordförråd
(TEST)
Du har ännu inte ett grundläggande ordförråd och grammatik inom arbetsområdet. 0-23p
Du har ett grundläggande ordförråd och grammatik inom arbetsområdet. 24-36p
Du har ett utvecklat ordförråd och grammatik inom arbetsområdet. 37-47p
Du har ett mycket utvecklat ordförråd och grammatik inom arbetsområdet. 48-53p
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: