Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcksresande och dess upptäckter

Skapad 2017-03-13 22:36 i Kvibilleskolan Halmstad
Ett tema om historiska upptäcksresanden och vad deras upptäckter betydde då och senare
Grundskola F – 5 Svenska Bild Historia Geografi
Följ med på de spännande resorna som förändrade vår världsbild. De personer som vi ska studera och titta närmare på är Marco Polo, Christofer Columbus och Vasco da Gama.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Mål:
- känna till några viktiga upptäcktsresor och upptäckare.
- veta något om vilken världsbild människorna hade då och vilken betydelse upptäckterna fick för framtiden. 
- känna till våra världsdelar och hur resorna gick på kartan.

Bedömning - vad och hur

Detta kommer jag att bedöma
- dina kunskaper om upptäcksresenärernas resor, resmål, och upptäckter.
-hur din bilduppgift förmedlar relevant kunskap.


- läsa faktatexter
- plocka ut det viktiga ur en text.

Undervisning och arbetsformer

 De personer som vi ska arbeta mer med är Marco Polo, Christofer Columbus, Vasco da Gama och Fernando de Magellan.

Vi kommer att arbeta på följande vis:
- titta på film
- läsa faktatexter
- gemensamma genomgångar
- följa resorna geografiskt och diskutera innebörden av upptäckterna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: