Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och Väder

Skapad 2017-03-14 11:37 i Snöstorpsskolan Halmstad
Vi kommer att få lära oss om luft och tryck.
Grundskola 5 Fysik Kemi Teknik
Är luft någonting eller är det ingenting, vi kan ju inte se den? Kan vi känna den? Behövs den? Tar den någon plats? Väger den något? Vi kommer ta reda på detta i arbetsområdet vi kallar Luft.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att eleverna ska få utveckla förmågan att:

 

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen.

 

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Tolka och granska information med koppling till kemi i till exempel i faktatexter .

 

Bedömning

 • Du ska kunna berätta om luftens egenskaper.
 • Du ska kunna utföra experiment och kunna följa en enkel instruktion.

 • Du ska kunna dokumentera, ställa hypoteser och dra slutsatser. Du ska jämföra ditt resultat med andras.

 •  Du deltar i diskussioner och samtal utifrån dina dokumentationer. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar

 • Experiment 

 • Uppgifter

 • Titta på filmer och diskutera dessa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: