Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De nordiska språken

Skapad 2017-03-14 14:29 i Kullingsbergsskolan Alingsås
En Lpp för arbetsområdet nordiska språk och Sveriges minoritetsspråk
Grundskola 5 – 6 Svenska
Under detta arbetsområde kommer du att få utforska våra grannländers språk, främst norska och danska, men även finska och isländska. Vi kommer att lyssna till tal i språken men också läsa enkla texter, se filmer och lyssna på musik på dessa språk. Vi kommer fokusera på likheter och skillnader som finns mellan våra nordiska språk. I ett kort avsnitt kommer vi att samtala om nationella minoritestsspråk, romani chib, finska, jiddisch, meänkieli och samiska.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområdet är att du ska få bekanta dig med framför allt danska och norska, de nordiska språk som är närmast svenskan. Det ska du få göra dels för att öka din förståelse för hur svenskan har förändrats, dels för att öka dina möjligheter att lättare kunna kommunicera med personer från våra grannländer. 


I Lgr 11 står det "Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken."

Mål

Du ska känna till vissa likheter och skillnader i de nordiska språken och vardagslivet

Du ska kunna läsa och lyssna till enkla norska och danska texter och förstå innehållet

Du ska känna till de svenska minoritetsspråken och kunna namnge dem

Arbetssätt

Presentera sig på danska och norska

Se film om barns vardagsliv i Norge och Danmark

Ord för kläder på danska och norska

Skolmatsedel på danska och norska

Norsk folksaga, jämföra med svenska

Dansk sångtext, översätta

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- hur du kan formulera språkens likheter och skillnader 
- om du kan läsa och förstå en enkel text på norska/danska

-om du kan namnge de nationella minoritetsspråken

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
    Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: