Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2017-03-14 15:02 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du ska få öva att sortera, beskriva och förklara samt dokumentera och diskutera inom de olika NO ämnena biologi, kemi, fysik.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering NO, År 1

Syfte/Långsiktiga mål:
Eleverna ska kunna genomföra systematiska undersökningar.  Förmågor i fokus:
• Förmåga att dokumentera och diskutera
• Förmåga att tolka resultat och dra slutsatser
• Förmåga att sortera, beskriva och förklara


Centralt innehåll:
Naturen under de olika årstiderna
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras och grupperas.
Kraft och rörelse
Vattnets olika former och egenskaper
Enkla fältstudier och naturvetenskapliga undersökningar


Konkretisering av målen:
Vad ska eleverna kunna?(faktakunskaper/ord/teorier)
Förståelse för årstidsväxlingar och samspelet i natuern.
Sortera föremål efter egenskaper och material.
Vattnets egenskaper och former.
Kraft, rörelse, balans, jämvikt, friktion och tyngdkraft


Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)
• Kunna dokumentera sina kunskaper genom ex skriva text till egna bilder, skriva dagbok/loggbok över observationer,
• Diskutera t ex utifrån sina egna undersökningar, resultat och dokumentation.
• Berätta hur du har genomfört ex en undersökning och förklara resultatet. Berätta hur vi gjorde, vad som hände och varför det hände.


Bedömning:
Du kan berätta, beskriva och ställa frågor om det vi arbetat med.


Bedömningsverktyg: Läroplanen, Skolverket


Genomförande:
Startaktivitet som väcker intresse hos eleverna.
Ge eleverna tydliga mål och instruktioner att arbeta efter.
Varierat arbetssätt: enskilt, par, grupp.
Diskussioner
Dokumentation genom elevarbete.
Blanda teoretiskt och praktiskt arbete, utepedagogik med fritids.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: