Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lillegårdsskolan LPP Matematik årskurs 1 Favoritmatematik

Skapad 2017-03-14 15:33 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 1 – 5 Matematik
Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är anpassat efter Lgr 11. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit.

Innehåll

Mål:

(Kunskapskrav lgr 11)

 Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Ma 1-3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma 1-3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma 1-3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma 1-3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma 1-3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma 1-3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma 1-3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma 1-3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma 1-3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma 1-3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma 1-3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma 1-3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma 1-3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma 1-3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma 1-3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma 1-3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
 • Ma 1-3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Stäng
 

Det här säger läroplanen att undervisningen ska innehålla:

(Centralt innehåll)

I årskurs 1-3

 

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:

(Konkret material, metoder, etc)

 

Markera tal på tallinjen 0-20

Naturliga tal 0-12, siffra, tal och antal

Fler, färre och lika många

Är mindre än och är större än < >

Uppdelning av talen 2 till 12

Räkneramsan framåt och bakåt 0 till 20

Tiobassystemet

Talen 0 till 12

Textuppgifter

Pengar 0 till 20

Addition, talkompisar

Subtraktion

Kommutativa lagen addition 3+4=4+3

Subtraktionspar 7-4=3, 7-3=4

Sammanband addition och subtraktion 3+4=7, 7-4=3, 4+3=7, 7-3=4

Tallinje vid addition

Subtrahera och kontrollera 7-4=3 kontrollera 3+4=7

Addition med tre termer

Subtraktion med tre termer

Är lika med; likheter, t ex 2+3=1+4, 2-1=5-4

Vilken term fattas 2+_=3, 7-_=2

Fortsätta med geometriskt mönster, fortsätta mönster

Tangram

Rita av enkla figurer från rutsystem

Stapeldiagram; fylla i jämföra, samtala om resultat och slutsatser

Pengar, räkna ut summa och hur mycket som är kvar

Räkneberättelser

Formulera matematiska uttryck

 

Naturliga tal 0-100

Markera tal på tallinjen 0-20

Naturliga tal 13-20, tal och antal

Fler, färre och lika många

Är mindre än och är större än < > inom talområdet 0-100

Jämna och udda tal

Tiobassystemet, ental, tiotal, växla tio

Talområdet 0-100

Textuppgifter

Pengar 0-100

Elevnära situationer och anknytning till vardagen

Samband addition och subtraktion, talfamiljer 3+4=7, 4+3=7, 7-3=4, 7-4=3

Hälften och dubbelt

Talspråk/text, bild, uppgift

Räkneberättelser

Addition, tiotalsövergångar från talen 2-9

Subtraktion, tiotalsövergångar från talen 11-18

Tallinjen vid addition och subtraktion

Subtrahera och kontrollera 7-4=3 kontrollera 3+4=7

Uppskatta mått i centimeter

Vilken term fattas? 2+_=3, 7-_=2

Fortsätta ett geometriskt mönster, fortsätta mönster

Uppfatta och fortsätta enkla talmönster ex. 10, 20, 30... 2, 12, 22...

Namn och bild för fyrhörning, triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje, sträcka

Jämföra figurer och se likheter och skillnader

Geobräde

Begreppet vinkel

Tvådimensionella figurer

Rita av enkla figurer från rutsystem

Symmetrilinje, symmetrisk, spegelbild

Symmetri i naturen och vardagen

Analoga klockan, hel och halv timme

Mätning av tid, om en timme

Ordna i tidsföljd

Mätandets princip

Centimeter

Äldre måttenheter

Sannolikhet vid kast med tärning

Stapeldiagram, fylla i, jämföra

Dubbelt så många

Hälften så många

Problemlösning med vardagliga händelser

Strategi för problemlösning

Räkneberättelser

Formulera matematiska uttryck

 

 

Lärarna kommer att bedöma: 

Genom undervisningen i matematik ska eleverna  sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Föra och följa matematiska

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: