Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stapeldiagram

Skapad 2017-03-14 15:37 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi gör undersökningar och utifrån stoffet så gör vi enkla tabeller och diagram.

Innehåll

 

Mål med arbetet

Du ska:

 • Kunna läsa av och göra enkla tabeller och diagram utifrån undersökningar som du känner till.

Begrepp

 • undersökning
 • stoff
 • frekvenstabell
 • stapeldiagram

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • göra en undersökning hos läskompisarna
 • utifrån det stoff vi samlat göra en frekvenstabell
 • göra ett stapeldiagram utifrån frekvenstabellen

Du kommer att:

 • välja något du vill undersöka
 • fråga läskompisarna och samla stoff
 • av ditt stoff göra en frekvenstabell och sedan ett stapeldiagram
 • redovisa ditt resultat av undersökningen för läskompisrna

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • göra en undersökning
 • använda stoffet och skapa tabeller och diagram

Summativ bedömning

 • utifrån en undersökning ska eleverna göra en frekvenstabell och ett stapeldiagram

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • eleverna väljer själva vad de ska undersöka

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: