Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren är här!

Skapad 2017-03-14 16:35 i Almtunaskolan Uppsala
Vår-tema åk 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Våren är här! Ljuset återvänder efter den långa vintern och naturen börjar vakna till liv. Vad händer med de nakna träden och livet i myrstacken? Vilka fåglar kommer tillbaka? Vad är en livscykel? Tillsammans ska vi undersöka naturen och försöka hitta svaren!

Innehåll

 

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • beskriva förändringar i naturen och hos djuren på våren.
 • förklara till fjärilens livscykel.
 • göra enkel undersökning av temperaturens förändring.

 • göra en enkel undersökning av jämvikt.

 • förklara och visa begreppet jämvikt.

 

Begrepp

 • årstidsväxling
 • livscykel - ägg, larv, puppa, insekt
 • jämvikt

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • Se film, läsa, skriva och rita.
 • Göra undersökningar och samarbetsövningar.
 • Göra sorteringsövningar och sjunga.

 

Du kommer att:

 • samarbeta och göra en tankekarta i grupp.
 • Rita och dokumentera förändringar i naturen.
 • Skriva en saga om fjärilens livscykel.
 • undersöka och dokumentera temperaturens förändring.

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • Observation  av gruppens  diskussioner.
 • Exit-ticket.
 • Visa och förklara fjärilens livscykel.
 • Förklara temperaturens förändring utifrån dokumentationen.

Summativ bedömning

 • Kryss - test  

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Du kommer att få ge förslag på olika aktiviteter som gör att du lär dig.
 • Du och dina kamrater kommer att få göra en tankekarta för att ta reda på vad ni redan kan om temat.
 • Med hjälp av lärandemålen för temat visar du vad du har lärt dig.
 • Du tar ansvar för att göra ditt bästa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: